Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Luonnokset valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön asetuksiksi liittyen sijoitusrahastolain kokonaisuudistukseen

Valtiovarainministeriö

 

Sijoitusrahastolain kokonaisuudistukseen liittyen luonnoksissa ehdotetaan muutettavaksi asetuksia (208/2014) ja (231/2014). Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan annettavaksi valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta.

Keskeiset huomiot

Muutosehdotus luonnokset asetuksiin (208/2014) ja (231/2014) ovat luonteeltaan pitkälti teknisiä.

Ehdotusluonnos valtiovarainministeriön asetukseksi rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta on uusi. Tavoitteena asetuksessa on lainsäädännön selkeyttäminen ja normipurku.

Kannatamme lainsäädännön selkeyttämistä ja norminpurkua, joten Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettava asetusluonnoksiin.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                                           Petri Malinen
pääekonomisti                                                               ekonomisti