Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Liikennealan pelikirjan luonnos

Liikenne- ja viestintäministeriö

 

1.1 Liikenne kasvun toimialana

Ei huomautettavaa

1.2 Julkinen sektori markkinaa muovaamassa

Pidämme myönteisenä, että jo otsikossa tunnistetaan julkisen sektorin toimien markittävyys markkinaan. On kannatettavaa, että pelikirjaan on kirjattu selkeästi julkisen sektorin toissijaisuus kaikiksa muissa, paitsi markkinapuutetilanteissa. Suomen Yrittäjien mielestä on lisäksi tärkeää, että:

1. Kaikki julkisen sektorin tulokset perustuvat avoimiin rajapintoihin, ja näiden päälle voi rakentaa kannattavaa yksityistä markkinaehtoista liiketoimintaa.

2. Asiakkaan/käyttäjän valinnanvapautta (esim. ns liikenteen palveluseteli) pidetään vähintään yhtä tärkeämä palveluiden järjestämistapana kuin julkista hankintaa.

3. Että järjestäjän ja tuottajan erityttämiseen pyritään

4. Että yksityisen sektorin kehittämiä ideoita, liiketoimintaa ym. ei milloinkaan siirretä julkisen sektorin omaksi tuotannoksi. Toimintojen kansallistaminen lamauttaa innovointi- ja investointitahdon yrityksistä

5. Että markkinapuutteen olemassaolon analysoi aina puolueeton taho. Ei sellainen, joka ryhtyisi itse palveluntuottajaksi, jos havaitsee markkinapuutteen.

6. Että julkinen toimija ei ole ensisijainen palveun tuottaja myöskään markkinapuutetilanteissa. Julkinen palveluvelvoite subventioineen voidaan asettaa myös yksityiselle toimijalle,

2 Liikennetoimialan yhteiset teesit käyttäjälähtöisen ja kestävän markkinan edistämiseksi

1. Suomen liikennejärjestelmän kulmakivinä ovat toimivuus, turvallisuus, kestävyys, vastuullisuus ja taloudellisuus ja kaiken keskiössä on toimivien liikennepalveluiden kehittäminen asiakkaille – niin kuluttajille kuin elinkeinoelämälle.

Pidämme hyvänä, että kotimarkkinoiden julkinen kysyntä nähdään tärkeänä referenssijä. Sitä se pk-yrityksille onkin.

2. Alan kehittymisen ja yhdenvertaisten sekä asiakaslähtöisten palveluiden edellytyksenä ovat toimivat markkinat, joissa tasapuolinen kilpailu ajaa aktiiviseen innovointiin ja systemaattiseen uudistumiseen.

On tärkeä nähdä, että yritykset eivät kilpaile pelkästään keskenään. Teesissä 3 mainitut tulevaisuuden verkostot ovat myös tahoja, joiden tulee kilpailussa olla samalla viivalla kaikentaustaisien toimijoiden kanssa. Milään toimijalla ei pidä olla rakenteellista etumatkaa tai yksinoikeuksia toisiin nähden.

3. Markkinoiden kehittymisen edellytyksenä on vuorovaikutteinen, tavoitteellinen ja rohkea julkisen ja yksityisen sektorin sekä tutkimusalan välinen ekosysteeminen yhteistyö.

-

4. Liikennemarkkina on keskellä muutosta, jossa uutta sääntelyä, uusia tarpeita ja uusia organisaatioita syntyy jatkuvasti. Jokaisella toimijalla on omat arvonsa ja tavoitteensa sekä niiden linjaamat roolinsa markkinassa. Roolien tulee olla mahdollisimman selkeät, roolit tulee viestiä avoimesti ja roolitukseen pitää voida luottaa.

Erittäin tärkeä on tämä pelikirjan kirjaus: "Julkisen sektorin ei tule tuottaa itse palveluita, joissa on jo markkinaehtoisia toimijoita. Julkiset toimijat toimivat vain markkinapuutetilanteessa ja tuolloin vain markkinaehtoisesti ja kilpailuneutraliteetista huolehtien". Kirjaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkinen toimija ei toimi ns. sidosyksikkönä. Linjaus on kannatettava.

Markkinapuutteen analysoinnin tulee olla säännöllistä ja puolueetonta. Markkinoiden tarjontaa tulee säännöllisesti ruokkia avaamalla palveluita kysynnälle.

5. Liikennejärjestelmässä toimivat yritykset tuovat oman panoksensa liikennejärjestelmään ja kestävä liikennejärjestelmä syntyy julkisten ja markkinaehtoisten palveluiden yhteisestä tarjonnasta. Avoimuus ja luottamus ovat pohja tälle kehitykselle.

-

6. Julkiset hankinnat ovat oleellinen osa liikenteen palveluja ja niitä tulee käyttää määrätietoisesti, alan uudet palvelut mahdollistaen ja kehitystä vauhdittaen.

Hankinnat tulee lisäksi toteuttaa sopivan pieninä kokonaisuuksia, että pienemmätkin yritykset voivat osallistua. Sopimusehtojen tulee olla selkeät, kenen haltuun ja mihin hintaan kehitystyössä luotu palvelu jää sopimuskauden päättyessä,

7. Alan sähköistyminen, automatisaatio ja palveluistuminen haastavat nykyisiä toimintatapoja. Liikenneala toimii aktiivisesti kokeilukulttuurin edistäjänä. Suuntana kokeiluissa on siirtyminen teknisistä kokeiluista markkinakokeiluihin.

-

8. Liikenneala toimii aktiivisesti osaamisen kehittäjänä ja osaajien houkuttelijana. Uusia tekijöitä tarvitaan sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

-

Muut kommentit tai huomiot luonnoksesta.

Pelikirjaluonnos on oikein hyvä.

 

Grekin Satu

Suomen Yrittäjät ry