Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

 Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää muutettavaksi asetusta Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikennettä koskevista maksullisista suoritteista. Liitteen maksutaulukosta ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen kansainvälisiä kuljetuslupia koskevaa suoriteryhmää, jossa laskettaisiin kahdenvälisen kuljetusluvan maksua nykyisestä 5 eurosta 3 euroon.

Kahdenväliset kuljetusluvat ovat olleet ennen 1.7.2018 tullin myöntämiä ja maksuttomia. Heinäkuun alusta 2018 lupien myöntäminen siirtyi Trafille ja se alkoi periä yhdestä rajan ylitysluvasta 10 euroa.  Yrityksille, joille rajan ylitykset ovat keskeinen osa liiketoimintaa, tästä koitui kohtuuttomia ja yllättäen tulleita kustannuksia. Vuodelle 2019 maksua alennettiin 5 euroon ja asetusluonnoksen mukaan tätä ollaan nyt alentamassa 3 euroon. Pidämme hyvänä, että asiaan on reagoitu ja maksua ollaan jälleen alentamassa nykyisestä. On kuitenkin selvää, että ehdotetusta 3 euron maksusta lupaa kohden syntyy yhä suuri kustannustaakka kyseisille yrityksille.      

Järkevä tapa helpottaa huomattavan määrän rajanylityksiä tekevien yritysten kustannustaakkaa olisi porrastaa kuljetusluvan maksua kerralla ostetun määrän suhteen. Eli kerralla suuren määrän lupia hankkiessa olisi yksikköhinta huomattavasti halvempi kuin yksittäisessä ostossa.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mikael Pentikäinen                          Sampo Seppänen
toimitusjohtaja                                  ekonomisti