Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Suomen Kanadan suurlähetystön strateginen suunnitelma

Ulkoministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta kommentoida Ottawan suurlähetystön strategisesta suunnitelmaa. 

Kanada on monessa mielessä hyvin samankaltainen maa kuin Suomi. Se, joka toimii Suomessa, toimii myös Kanadassa. Arktiset olosuhteet ovat arkipäivää ja maat tekevät arktista yhteistyötä.

EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus solmittiin joitakin vuosia sitten. Sopimus on Suomen toiveiden mukainen. Kanada ei siltikään ole kovin tuttu markkina-alue suomalaisille yrityksille. Sopimuksen sisällöstä ja mahdollisuuksista olisi syytä tiedottaa paremmin. Sopimus sekä helpottaa vientiä Kanadaan että alentaa kaupan kustannuksia. Yksi luonteva paikka, missä tietoa sopimuksesta voisi olla, on Suomen Kanadan suurlähetystön sivuilla. Tiedotusta CETA-sopimuksesta voisi suunnitella julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Suomen kaupallisten intressien edistäminen on luonteva osa suurlähetystön tehtäviä. Tämä toteutuu hyvällä Team Finland -yhteistyöllä, jossa erikokoiset ja eri toimialoilla toimivat yritykset saavat toivomiaan palveluita joko suoraan tai verkostojen kautta.  Palveluita pitää saada niin pienet kuin suuret yritykset, jotka katsovat tarvitsevansa TF-palveluita. On erinomaista, että Business Finlandin resurssit on vahvistettu Kanadassa. Yksi tärkeä tehtävä on myös ylläpitää paikallista yrityspalveluverkostoa. Yritykset saattavat tarvita esim. lakiasiantoimiston, kirjanpitäjän, kiinteistövälittäjän, henkilöstörekrytointifirman, mainostoimiston tai muita palveluita, kun tulevat Kanadan markkinoille. Hyvän verkoston ylläpitäminen edellyttää aktiivista verkostohallintaa. BF:n ja suurlähetystö sijaitseminen eri paikkakunnilla voi Kanadan tapauksessa olla vahvuus. Team Finland -koordinaattori on avainhenkilö, kun yritykset ovat yhteydessä suurlähetystöön. Omassa neuvonnassamme kehotamme yrityksiä olemaan yhteydessä ensisijaisesti heihin. Erinomaista on myös, että yrityksiä palvelee Kanadassa suuri määrä kunniakonsuleja.

Team Finland (Kanada) -suunnitelmassa on valittu ne sektorit, joihin ensisijaisesti panostetaan. On oikein, että kohdemaassa valitaan ne sektorit, joilla suomalaisilla on parhaimmat menestymisen mahdollisuudet. Yhteinen haaste on välittää tieto markkinamahdollisuuksista. Yksi kanava on Team Finland Market Opportunities -palvelu. Toivomme, että TF:n CRM pystyttäisiin kehittämään sellaiseksi, että tiedon välittäminen suoraan potentiaalisille yrityksille olisi mahdollista.

Haluaisimme suurlähetystöltä enemmän Kanadaa koskevaa markkinatietoa. Toivomme myös, että suurlähetystön nettisivuilla olisi enemmän Kanadaa koskevaa yritystietoa sekä tietoa maiden välisestä kaupasta.

On hienoa, että Pohjoismainen Ministerineuvosto rahoittaa Nordic Bridges -hanketta Kanadassa. Pohjoismaisessa yhteistyössä on voimaa ja tavoite, että pohjoismaiset edustustot haluavat yhteistoiminnassaan olla maailman paras, on hyvä. Suomessa on kohtuullisen vähän yli 50 henkilön yrityksiä (n. 3 500 kpl). Kun suomalainen yritys lähtee valloittamaan uusia markkinoita, se voi hyvin tapahtua yhdessä pohjoismaisen kumppanin kanssa

 

Suomen Yrittäjät

 

Thomas Palmgren

Kansainväliset asiat