Etusivu > Statement

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Lausunto

Aloite lainvalmisteluun ryhtymisestä dieselautojen käyttövoimaveron poistoa koskien (KAA 6/2019 vp)

Eduskunnan verojaosto

1. Asia

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan käyttövoimaveron poistoa dieselpolttoainetta käyttäviltä autoilta.

Aloitteen perusteluiden mukaan käyttövoimaveron perusteena oleva käyttökustannusten tasaus ei enää toteudu bensiini- ja dieselpolttoainetta käyttävien autojen välillä. Polttoaineeseen sisältyvä vero on bensiinillä pienempi kuin dieselpolttoaineella. Käyttövoimavero on kuitenkin dieselautoilla suurempi kuin bensiiniä käyttävillä autoilla. Kokonaisuutena käyttökustannukset ovat dieselautoilla suuremmat kuin bensiiniautoilla dieselpolttoaineen hinnankorotusten takia. Etenkin Pohjois-Suomessa henkilöauto on kuitenkin välttämätön.

2. Asiantuntijalausunto

Dieselpolttoaineen verotaso on tällä hetkellä bensiiniä matalampi. Tällä tavoin huomioidaan suomalaisten yritysten verrattain suuret kuljetuskustannukset. Käyttövoimaverolla tasataan henkilö- ja pakettiautoissa dieselpolttoaineen alhaisempaa verotasoa, jotta dieselkäyttöisten autojen kokonaisverorasitus on samalla tasolla bensiinikäyttöisten autojen kanssa.

Dieselautojen käyttövoimaveron poisto aiheuttaisi painetta valtiontaloudennäkökulmasta nostaa dieselpolttoaineen verotusta, jonka myötä kuljetuskustannukset nousisivat. Tällä olisi negatiivisia seurauksia yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn.

Hyötyliikenteen polttoaineen kysyntä on lyhyellä aikavälillä täysin joustamatonta. Tämän vuoksi dieselpolttoaineen kireämpi verotus ei käytännössä vähentäisi myöskään kuljetusten päästöjä.

Yllä mainituin perustein emme kannata dieselautojen käyttövoimaveron poistoa emmekä lainvalmistelutoimiin ryhtymistä kyseisessä asiassa.

 

Suomen Yrittäjät

 

Tuula Gregory

Veroasiantuntija