Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

HE 69/2020 vp laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta.

Edunkunnan talousvaliokunta

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annettua lakia ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annettua lakia siten, että laajennetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmää valtion myöntämien yritystukien tiedoilla.

Laissa velvoitettaisiin valtion viranomaiset ja niiden puolesta tukea myöntävät toimijat tallettamaan tiedot myöntämistään ja maksamistaan EU:n toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista eräistä valtiontuista yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään. Lisäksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annettuun lakiin lisättäisiin informatiivinen viittaus asiasta.

Keskeiset havainnot

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta, sillä esitettävä muutos parantaa kokonaiskuvaa yritystuista ja niiden kohdentumisesta.

Pidämme positiivisena sitä, että esitettävä muutos vähentää hieman yritysten hallinnollista taakkaa. Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään tallennettava tieto myönnetyistä ja maksetuista de minimis -tukien määristä helpottaa hieman tukikumulaation seurantaa.

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen

ekonomisti