Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Hallituksen esitys liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (todistus negatiivisesta testituloksesta)

Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi liikenteen palveluista annettuun lakiin uudet säännökset negatiivisen tartuntatautia koskevan testituloksen tarkastamisesta ja todistuksen esittämisestä.

Kuljetuspalvelun tarjoajan olisi tarkastettava rajat ylittävässä liikenteessä, että matkustajalla on mukanaan todistus negatiivisesta tartuntataudin testituloksesta. Kuljetuspalvelun tarjoajan (kuljetusyhtiö) tarkastusvelvollisuus ja matkustajan velvollisuus hankkia todistus käynnistyisi vasta, kun Liikenne- ja viestintävirasto olisi tehnyt päätöksen asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) esityksestä. THL:n esityksessä arvioitaisiin tautitilanne ja sen ilmaantuvuus. Käytännössä Liikenne- ja viestintäviraston päätös sisältäisi luettelon maista ja alueista, joista tulevilta olisi vaadittava todistus negatiivisesta testituloksesta ennen liikennevälineeseen tuloa/nousemista.

Kuljetuspalvelun tarjoajan tarkastusvelvollisuus ei kuitenkaan ulottuisi Suomen kansalaisiin, Suomessa pysyvästi asuviin ulkomaalaisiin eikä turvapaikan hakijoihin. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää, että muitakin välttämättömiä tehtäviä suorittavia henkilöryhmiä voitaisiin jättää tarkastusvelvollisuuden ulkopuolella.

Suomen Yrittäjät kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

On keskeistä, että matkailun ja työmatkaliikenteen edellytykset turvataan parhaalla mahdollisella tavalla terveysturvallisuus huomioon ottaen.

Ehdotus negatiivisesta tartuntataudin testituloksesta on työmatkojen kannalta parempi vaihtoehto, kuin matkustamisen kieltäminen tai suoraan karanteenin asettaminen niistä maista, joissa tautitilanne on merkittävä. Näin työmatkaliikenteessä todistetusti terveet pääsevät ilman karanteeneja Suomeen.

Testauskäytännön käyttöönottamisessa tulee huomioida sen vaikutukset yrityksiin ja talouteen muun muassa matkailun kannalta.

Hallituksen 11. syyskuuta tehdyn periaatepäätöksen myötä uudessa toimintamallissa korkeamman tautitapausten maista maahan saapuvat voidaan tartuntatautilain mukaisesti määrätä karanteeniin. Karanteenin voisi päättää aikaisintaan 72 tuntia maahantulosta tehtävän toisen testin negatiivisella tuloksella. Mikäli maassa oleskelu kestää alle kolme vuorokautta, toista testiä ja karanteenia ei vaadita.

Karanteenin ja toisen testin vaatimus tulee heijastumaan selvästi pohjoisen matkailutalveen. Erityisesti tilauslentojen suhteen tämä on ongelmallista.  Näkemyksemme mukaan toisen testaamisen tarve ei ole automaattisesti välttämätön, vaan sen voisi määritellä tapauskohtaisesti paikallinen tartuntatautiviranomainen. 

Lisäksi ilmaantuvuusrajan asettaminen EU-suositusten alarajalle asettaa Suomen ja Lapin kilpailullisesti muita kohdemaita huonompaan asemaan.

Matkailun kannalta keskeistä on löytää ja toteuttaa ratkaisuja, jotta matkailutalvi kärsii mahdollisimman vähän.  Matkailun merkittävällä vähentymisellä tulevana talvena olisi laajoja negatiivisia vaikutuksia niin yrityksille, niiden työntekijöille kuin koko kansantaloudelle. Näin ollen on keskeistä tarkastella ja löytää lievempiäkin sääntelyvaihtoehtoja, joilla voidaan mahdollistaa yhtä aikaa ihmisten liikkuvuus ja turvallisuus.

Esimerkiksi matkustajakäytävien avulla matkustajat olisi mahdollista pitää omissa ryhmissään välttäen kontakteja paikallisiin. Tulijat voitaisiin massatestata matalalla kynnyksellä ja edellytettäisiin suojainten käyttöä.  Tämä voitaisiin toteuttaa hyvällä yhteistyöllä paikallisten terveysviranomaisten kanssa.

 

Suomen Yrittäjät

 

Sampo Seppänen                                                         

ekonomisti