Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Pienessä yrityksessä työntekijä voi vaikuttaa työhönsä eniten

Työtehtäviin, töiden jakamiseen ja työtahtiin voi vaikuttaa parhaiten, jos työskentelee alle kymmenen hengen mikroyrityksissä. Omaan työhön vaikuttaminen parantaa työssä jaksamista.

Työtehtäviin, töiden jakamiseen ja työtahtiin voi vaikuttaa parhaiten, jos työskentelee alle kymmenen hengen mikroyrityksissä. Omaan työhön vaikuttaminen parantaa työssä jaksamista.

Työntekijät pienissä yrityksissä ovat tyytyväisimpiä siihen, miten he voivat vaikuttaa työtahtiinsa, työtehtäviinsä ja töiden jakamiseen.

– Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat pääsääntöisesti hyvät pienen työympäristön ja luontevan tiedonkulun kautta. Tämä parantaa työmotivaatiota, työssä jaksamista ja auttaa vähentämään poissaoloja ja pidentämään työuraa, lainopillinen asiamies Atte Rytkönen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien selvityksestä, joka perustuu työ- ja elinkeinoministeriön syksyn 2013 työolobarometrin yhteydessä palkansaajilta saatuihin tietoihin työelämän laadusta. Suomen Yrittäjien selvitykseen valittiin tänä vuonna TEM:n aineistosta erityisesti työntekijöiden työssä jaksamiseen vaikuttavia tietoja. Näkökulma on ajankohtainen etenkin tuoreen eläkeuudistuksen vuoksi.

Eläkkeelle jäämisen keski-ikää pyritään nostamaan panostamalla työkyvyn ylläpitämiseen. Pienyrityksissä työntekijät kokevat henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin olevan hyvällä tolalla.

– Kun väestö vanhenee ja ikäluokat pienenevät, työhyvinvointi ja työurien pidentäminen korostuvat, Rytkönen sanoo.


Töiden organisointi, keskusteluyhteys, resurssit ja muutosvalmius kunnossa

Alle 10 hengen mikroyrityksissä työntekijät ovat tyytyväisempiä keskusteluun työtehtävistä ja tavoitteista kuin suuremmissa yrityksissä. Lisäksi pienimpien yritysten työntekijät myös kokevat esimiestensä suhtautumisen muutosehdotuksiin rakentavimmin. Työntekijöiden jaksamiseen työpaikoilla vaikuttaa olennaisesti myös töiden organisointi ja se, että työntekijät kokevat työyhteisön resurssien riittävän.

– Pienten yritysten työntekijät kokevat, että työt on organisoitu hyvin useammin kuin suurten yritysten työntekijät. Vaikka suurissa yrityksissä on enemmän voimavaroja työn organisointiin ja hallinnointiin, lienee pienemmissä yrityksissä työntekijöillä itsellään paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asiaan, Rytkönen tulkitsee kyselyn tulosta.


Pienyrittäjä tuntee työt ja niiden tekijät

Valtaosa alle kymmenen henkilön mikroyritysten omistajajohtajista tekee samoja töitä kuin työntekijänsä, yhdessä heidän kanssaan.

– Omistajajohtaja siis tuntee hyvin työn ja siinä tapahtuvat muutokset sekä työntekijänsä ja heidän työolonsa. Se on yksi syy hyviin työoloihin, Atte Rytkönen sanoo.


Lisätietoja:
Lue koko selvitys tästä linkistä
Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät, 09 2292 2871, atte.rytkonen@yrittajat.fi
Johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2935, rauno.vanhanen@yrittajat.fi