Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Suomen Yrittäjien liittokokous: Valinnanvapaus on sote-uudistuksen tärkein elementti

Sote-uudistuksen tärkein elementti on valinnanvapaus. Enemmän terveyttä samalla rahalla. Siinä Suomen valinnanvapausmallin tavoite. Näin linjaa Suomen Yrittäjien liittokokous kannanotossaan.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistus vaikuttaa kaikenkokoisiin yrityksiin kaikilla toimialoilla. Suomen Yrittäjien ylin päättävä elin liittokokous linjasi kannanotossaan, että sote-uudistuksen tärkein elementti valinnanvapaus pitää toteuttaa kattavasti ja laajana, jotta asiakkaan vaikutusvalta häntä koskeviin palveluihin kasvaa.

– Hallituksen on pidettävä kiinni linjauksesta, jonka mukaan valinnanvapauden tulee olla pääsääntö perustason palveluissa ja sitä tulee soveltuvin osin hyödyntää erikoistason palveluissa, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

 

Valinnanvapauden mahdollistettava pk-yritysten toiminta

Suomen Yrittäjien liittokokous vaatii maan hallitusta toteuttamaan linjauksensa, jonka mukaan valinnanvapausjärjestelmä luodaan niin, että uusien toimijoiden ja pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluita turvataan. Valinnanvapausmalli tulee laatia niin, että se vahvistaa kotimaista yrittäjyyttä ja antaa ammatinharjoittajille, yksiyrittäjille ja pk-yrityksille tilaa toimia.

Suomen Yrittäjien mukaan valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut tulee määritellä ja päättää kansallisesti. Liittokokous linjaa kannanotossaan myös, että luvan toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana tulee riittää valinnanvapausmarkkinoilla toimimiseksi. Lisäksi on huolehdittava siitä, että markkinoille pääsemiseksi ei aseteta kohtuuttomia vaatimuksia.

 

Lisätietoja:

Suomen Yrittäjien liittokokouksen kannanotto sote- ja maakuntauudistukseen.

Suomen Yrittäjien valinnanvapausmalli.

Suomen Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen.

 

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791,

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,

elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät, p. 040 587 2445,