Osakeyhtiön purku

Miten yhtiötoiminta lopetetaan? Osakeyhtiön purkamiseen liittyy tarkkoja sääntöjä. Näin pääset tarvittaessa eroon osakeyhtiöstä.

Osakeyhtiötä ei voi lain mukaan lopettaa vapaamuotoisesti miten tahansa. Sen voi purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta. Yritystoiminnasta voi myös luopua myymällä yhtiön osakkeet tai sen liiketoiminnan. Jos yhtiön liiketoiminta myydään, täytyy yhtiö purkaa vielä selvitystilan kautta.

Myös silloin, jos yrittäjä haluaa lopettaa yhtiön toiminnan, yhtiö tulee asettaa selvitysmenettelyyn, josta on säädetty tarkasti osakeyhtiölaissa. Tästä aiheutuu yrittäjälle kustannuksia, jotka on syytä selvittää ennen selvitysmenettelyn aloittamista.

Mikä on selvitysmenettely?

Selvitysmenettely kestää vähintään viisi kuukautta, ja siinä on kolme vaihetta. Menettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuuden muuntaminen rahaksi, velkojen maksaminen ja ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille. Yhtiön varojen on siten riitettävä velkojen maksuun. Muussa tapauksessa lopettaminen tapahtuu konkurssimenettelyllä.

Osakeyhtiön toiminnan lopettaminen kannattaa suunnitella huolellisesti myös verotuksen näkökulmasta. Apuna kannattaa käyttää asiantuntijaa – tai tutustu huolellisesti osakeyhtiölain säädöksiin ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ohjeisiin.

Entä, jos pidän yrityksen pöytälaatikossa?

Jos yrityksen jättää pöytälaatikkoon, siitä tulee silti toimittaa tilinpäätös vuosittain PRH:lle.
Jos toimikelpoista hallitusta ei ole merkitty kaupparekisteriin tai yhtiön tilinpäätösasiakirjoja ei ole PRH:n kehotuksesta huolimatta toimitettu rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä, osakeyhtiö voidaan poistaa kaupparekisteristä tai asettaa selvitystilaan.

Voinko lopettamisen sijaan keskeyttää yritykseni toiminnan?

Yrittäjä voi myös keskeyttää yrityksen toiminnan, jos lopettaminen ei näytä parhaalta vaihtoehdolta. Ilmoituksen keskeyttämisestä voi tehdä OmaVerossa tai YTJ:ssä.

Kaiken kaikkiaan lopettamismenettely on erityisesti pienille osakeyhtiöille raskas. Siksi siihen kannattaa varautua huolella. Osakeyhtiön purkamisesta mahdollisesti syntyvien luovutusvoittojen verotukseen on myös hyvä tutustua etukäteen verottajan sivuilla.