Jarkko Männistö

Asianajaja, varatuomari, OTT
Asianajotoimisto Jarkko Männistö

Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa, sopimusriitojen ratkaisu, muutoksenhaku hankintapäätökseen