Lausunnot

Lausunnot

Suomen Yrittäjät antaa lausuntoja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, pääasiassa ministeriöissä valmisteltavana olevista hallituksen esityksistä tai vastaavista sekä eduskunnan käsiteltävinä olevista asioista eduskuntakäsittelyn aikana.