Oppilaitosyhteistyö

Etelä-Savon Yrittäjät tekee aktiivisesti yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.

Parhaimmillaan yhteistyöstä oppilaitosten kanssa hyötyvät niin yrittäjät, opiskelijat, kuin oppilaitos. Voimme auttaa opiskelijoita näkemään eri toimialojen työtehtäviä ja sitä kuinka työelämä ja yritykset käytännössä toimivat.

Opiskelija jäsenyyden kautta opiskelija pääsee osaksi yrittäjäjärjestöä ja saa ajantasaista tietoa tapahtumista ja selkeitä rahanarvoisia etuja. Opiskelijajäsenyydestä lisää täältä.

Korkeakouluissa yhteistyö liittyy esimerkiksi korkeakouluharjoitteluun. Lisäksi opinnäytteitä, diplomitöitä ja pro-gradu tutkielmia tehdään paljon yrityksien tai muiden organisaatioiden toimeksiantojen pohjalta. korkeakoulujen ja työelämän yhteistyö on tärkeää erityisesti opiskelijoiden työllistymisen kannalta.