Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Neuvontapalvelut Espoon Yrittäjien jäsenille

Tarvitsetko nopeasti luotettavaa tietoa verotuksesta, työsuhteista, sopimuksista tai taloushallinnosta? Auttaisiko kokeneen asiantuntijan antama ensineuvo hankalassa päätöstilanteessa?

Yrittäjien maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista neuvontaa yritystoimintaan liittyen. Asiantuntijamme neuvovat jäsenistöä mm. seuraaviin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä:

 • Työelämän juridiikka ja TES-neuvonta
 • Yritysjuridiikka ja yleisneuvonta
 • Yritysverotus ja arvonlisävero
 • Yrittäjän sosiaaliturva
 • Markkina-, teollis- ja kilpailuoikeus
 • Ulkomaankauppa
 • Maksukyvyttömyysasiat
 • Ympäristöasiat
 • Sukupolven- ja omistajanvaihdokset
 • Koulutus


Espoon Yrittäjien oman neuvontarenkaan lisäksi käytössäsi on lähes sata asiantuntijaa Suomen Yrittäjien
valtakunnallisen puhelinneuvontapalvelun kautta.

 

Espoon Yrittäjien neuvontarenkaan yhteystiedot

 • Neuvontapalvelun jäsenet antavat maksutonta puhelinneuvontaa Espoon Yrittäjien jäsenille.
 • Tutustu neuvojien osaamisalueisiin ja ota yhteyttä valitsemaasi neuvojaan.
 • Kysyessäsi neuvoa, kerro kuuluvasi Espoon Yrittäjiin ja varaudu kertomaan jäsennumerosi.
 • Jäsennumerosi löydät jäsenkortista tai voit kysyä sen Espoon Yrittäjien toimistosta p. 010 422 1400 tai
 • Neuvontatehtävä käsittää neuvonnan ja opastuksen puhelimitse. Neuvontaa pidemmälle menevistä toimista ja korvauksista osapuolten tulee sopia yhdessä erikseen.

 

ARVOINTIKESKUS OY

 

Antti Orama, kiinteistöarvioija, arviointipäällikkö, DI, AKA, KHK
p. 0400 488 680

 • kaupunkimaan arviointi
 • liike- ja teollisuuskiinteistöjen arviointiasuntojen
 • vapaa-ajanasuntojen, maa- ja metsätilojen arviointi
 • lunastus-, maantie- ja ratatoimitukset, lunastuskorvaukset

 

Helena Ålgars, lakimies, toimitusjohtaja, VT, LKV
p. 0500 665 655

 • kiinteistö- ja rakentaminen
 • ympäristöluvat
 • perhe- ja perintöoikeus
 • sopimusoikeus
 • riidanratkaisu

 

Matti Äijälä, kiinteistöarvioija, DI, AKA, KHK, LKV
p. 0400 157 175

 • asuntojen, vapaa-ajanasuntojen, maa- ja metsätilojen arviointi
 • liike- ja teollisuuskiinteistöjen arviointi
 • lunastus-, maantie- ja ratatoimitukset
 • haitta- ja vahinkoarviointi, sopimusneuvottelut (yhdyskuntatekninen rakentaminen)

 

 

Vesa Hakola, kiinteistöarvioija, AKA
p. 0400 507 222

 • lunastus-, maantie- ja ratatoimitukset
 • maa- ja metsätilojen, asuntojen ja vapaa-ajanasuntojen arviointi
 • haitta- ja vahinkoarviointi, sopimusneuvottelut (yhdyskuntatekninen rakentaminen)
 • tuulivoimalahankkeisiin liittyvät korvausarvioinnit, sopimusneuvottelut 

 

Erika Mäkinen, lakimies, OTM
p. 050 498 9908

 • henkilöverotus/kansainvälinen henkilöverotus
 • yleisjuridiikka
 • maankäyttösopimukset
 • muu kiinteistöjuridiikka- kaavoitus
   

Timo-Matti Torppa, lakimies, VT
p. 040 138 5890

 • perhe- ja jäämistöasiat
 • kiinteän ja irtaimen omaisuuden kauppasopimukset
 • palvelusopimukset
 • kaavoitus- ja rakennuslupa-asiat, ympäristöluvat
 • neuvonta ja konsultointi

ASIANAJOTOIMISTO AKG OY

Leo Koskenvuo, asianajaja, varatuomari, osakas
p. 050 591 5900

 • Rakennus-, kiinteistö- ja asunto-oikeus
 • Riidanratkaisu, välimiesmenettely, rikosasiat
 • Vahingonkorvaus- ja sopimusoikeus
 • Työoikeus, julkiset hankinnat
 • Perhe- ja jäämistöoikeus

Pasi Kainulainen, asianajaja, osakas
p. 040 523 4844

 • Sopimusoikeus
 • Yhtiöoikeus (mm. osakassopimukset)
 • Erilaiset rahoitus- ja yritysjärjestelyt (mm. yrityskaupat)
 • Työoikeus, riidanratkaisu
 • Insolvenssioikeus

Jarmo Havukunnas, asianajaja
p. 050 563 2897

 • Riidanratkaisu
 • Vahingonkorvausoikeus
 • Rikosoikeus
 • Perhe- ja perintöoikeus
 • Rakennus- ja kiinteistöoikeus

Lauri Mäki, asianajaja
p. 040 723 0984

 • Sopimusoikeus (erityisesti ICT)
 • ICT-alan muut oikeudelliset kysymykset
 • Työoikeus
 • Julkiset hankinnat
 • Yleinen liikejuridiikka, riidanratkaisu, välimiesmenettely

Aino Nyrhinen, OTM
p. 040 575 7360

 • Sopimusoikeus
 • Työoikeus
 • Julkiset hankinnat
 • Riidanratkaisu

ASIANAJOTOIMISTO KUUSIVAARA OY

Jyrki Kuusivaara, asianajaja
p. 050 535 7467

 • Työoikeus
 • Yrityskauppojen juridiikka
 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Riidanratkaisu

ASIANAJOTOIMISTO MATTI VALTONEN KY

Matti Valtonen, asianajaja
p. 040 527 8411

 • It-oikeus, teknologia, tietosuoja
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Sopimukset
 • Työoikeus
 • Yhtiöoikeus

ASIANAJOTOIMISTO MUUKKONEN & SOIKKELI OY

Jarmo Muukkonen, asianajaja
p. (09) 452 1711, 040 900 2545

 • Asunto, kiinteistö
 • Konkurssi
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Vahingonkorvaukset
 • Urheiluoikeus
   

Jukka Soikkeli, asianajaja
p. (09) 452 1711, 040 517 9901

 • Perintö, testamentti
 • Rakentamisoikeus
 • Sopimukset
 • Yhtiöoikeus
 • Yrityssaneeraukset

Juho Mäkelä, asianajaja, varatuomari
p. (09) 452 1711, 0400 870 280

 • Konkurssi
 • Yrityssaneeraukset
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Yhtiöoikeus
 • Työoikeus

ASIANAJOTOIMISTO PULKKANEN OY

Petri Pulkkanen, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti
p. 050 317 2344

 • Oikeudenkäynnit riita-, rikos- ja hallintoasiat
 • Liikejuridiikka ml. välimiesmenettelyt
 • Sopimus- ja vahingonkorvausasiat
 • Työ- tai toimeksiantosuhteet
 • Kotimainen ja kansainvälinen verotus ja sukupolvenvaihdokset

ASIANAJOTOIMISTO SNELLMANLEX OY

Eeva Snellman, asianajaja
p. (09) 586 8440

 • Asunto- ja kiinteistökaupat
 • Konkurssi- ja yrityssaneerausasiat
 • Vahingonkorvausasiat
 • Perhe-, perintö- ja testamenttioikeus
 • Työoikeus

Kirsi Åkerlund, asianajaja
p. (09) 586 8440

 • Työoikeus
 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Yrityskaupat ja -järjestelyt
 • IT-oikeus, teknologia, tietosuoja

ASIANAJOTOIMISTO VOUTILAINEN OY

Panu Voutilainen, asianajaja, varatuomari
p. 010 439 4440, 050 550 1778

 • Asunto, kiinteistö
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Sopimukset
 • Vahingonkorvaukset
 • Yrityskaupat ja -järjestelyt

Matias Isotalo, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
p. 010 439 4440, 050 339 0000

 • Oikeudenkäynnit, riidat
 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Kiinteistöt
 • Työoikeus

TALOUSJURISTIT OY

Juhani Hopsu, varatuomari
p. 0500 403 604

 • Liikejuridiikka
 • Työoikeus
 • Yhtiöoikeus
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Perintö- ja testamenttiasiat

YRITYSESPOO (ESPOON SEUDUN UUSYRITYSKESKUS)

p. 010 33 66 550, ajanvaraus neuvontatapaamiseen www.yritysespoo.fi/yhteystiedot

 • Liiketoiminnan kehitys
 • Yrityksen rahoitus
 • Kansainvälistyminen
 • Omistajanvaihdos