Etusivu > Savon Yrittäjät > Kuopion Yrittäjät > Kuopion Yrittajat Pitaa Yritysten Puolta Ja Yrittajista Huolta

Etsi

Viestintävaliokunta

Jäsenhyötyä viestinnästä

Kuopion Yrittäjien viestinnän sisällöstä ja linjauksista edunvalvonnan osalta vastaa puheenjohtajisto yhdessä toiminnanjohtajan ja viestintävaliokunnan kanssa.

Tiedottamisen käytännön suunnittelusta ja toimenpiteistä sekä tiedottamisen sisällöstä muun kuin yhteiskuntavaikuttamisen osalta vastaa toiminnanjohtaja.

Viestintävaliokunnan tehtävänä on suunnitella viestintää ja sen keinoja sekä laatua pitkällä tähtäimellä sekä luoda yhdessä toiminnanjohtajan kanssa suhteita median edustajiin. 

Jäsenviestintä tapahtuu suurimmaksi osaksi sähköisesti uutiskirjeillä TapahtumaYrtti ja UutisYrtti, joista molemmat ilmestyvät noin kerran kuukaudessa. Merkittävä viestintäkanava on Kuopion Yrittäjien facebook-sivut, joiden kautta kerromme ajankohtaista tietoa.  Lisäksi Kuopion Yrittäjien kuulumisia voi lukea myös Savon Yrittäjien julkaisemasta Savon YrittäjäSanomista, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

Tiedotusvaliokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Joanna Niininen (e-Sollertis Oy).