Sosiaaliturva

Yrittäjän sosiaaliturva

30.6.2021 klo 17:26
Sivu

Yrittäjällä on nykyään oikeus lähes kaikkiin samoihin sosiaalietuuksiin (esimerkiksi sairaspäivärahat, työttömyysturvaetuudet, vanhempainpäivärahat jne.) kuin palkansaajallakin. Sosiaaliturva-asemassa on kuitenkin edelleen eroja.…

Opiskelu

29.6.2021 klo 18:38
Sivu

Jos haluat kehittää osaamistasi, sinulla on mahdollisuus saada tukea kouluttautumiseen. Tarjolla ovat: aikuiskoulutustuki, opintotuki ja starttiraha.

Eläke

29.6.2021 klo 18:37
Sivu

Työeläkkeesi yritystoimintasi osalta maksetaan sinulle YEL-vakuutuksen perusteella. Vakuutukseen sisältyy myös omaisillesi turvaa tuova perhe-eläke vakuutetun kuoleman varalta. Eläkkeesi suuruuteen vaikuttaa…

Asumistuki

29.6.2021 klo 18:36
Sivu

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostat samassa asunnossa kanssasi asuvien henkilöiden kanssa ja asumistuki myönnetään…

Toimeentulotuki

29.6.2021 klo 18:36
Sivu

Toimeentulotuki on sosiaaliturvajärjestelmässämme viimesijainen toimeentulotuen muoto eli sen perusosan myöntävä Kansaneläkelaitos selvittää aina ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet…

Perheenlisäys

29.6.2021 klo 18:35
Sivu

Vaikka yrittäjällä ei valitettavasti aina ole mahdollisuutta pitää vanhempainvapaata, on hyvä muistaa, että yrittäjänä myös sinulla on oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamiin…

Työttömyys

29.6.2021 klo 18:35
Sivu

Sinut katsotaan työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjäksi, kun olet YEL-/MYEL-vakuutettu. Lisäksi yrittäjäksi voidaan tietyin edellytyksin katsoa myös yrityksessä työskentelevä TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja…

Sairastuminen ja tapaturmat

29.6.2021 klo 18:34
Sivu

Sairastumisen tai tapaturman kohdatessa et jää yrittäjänä ilman tukea. Vaihtoehtoina ovat sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja työkyvyttömyyseläke. Tämä sivusto avaa tukimuotoja ja…

Mikä on YEL?

29.6.2021 klo 18:33
Sivu

YEL on lyhenne sanoista Yrittäjän eläkelaki. Tämän lain mukaisella YEL-vakuutuksella yrittäjänä vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy…