Työsuhde

Työsuhde-osio kokoaa työsuhteen konkreettiset toimet yhteen. Löydät tietoa esimerkiksi palkanmaksusta, työajasta, ja työsuhteen muutostilanteista, kuten lomautuksista. Lisäksi osiossa on tietoa yhteistoimintaneuvotteluista, työehtospimuksista ja työpaikkasopimisesta.

Työehtosopimukset

Paikallinen sopiminen

Yhteistoimintalaki

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työsuhteessa olevaa työntekijää. Yhteistoimintalain henkilöstön hallintoedustusta koskevia säännöksiä sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee Suomessa vähintään 150 työntekijää.

Palkka ja muut korvaukset

Palkan suuruus määräytyy työsopimuksen sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaan. Ellei työnantajaa sitovaa työehtosopimusta ole, on työntekijälle maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Lue lisää: Palkka ja muut korvaukset.

Työaika ja -paikka

Työaika

Työajasta ja sen määräytymisestä säädetään työaikalaissa. Työaikalakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen työ- ja virkasuhteessa tehtyyn työhön. Työajasta on lisäksi voitu sopia alakohtaisesti työehtosopimuksessa tai paikallisesti työaikajärjestelyiden kautta.

Muutoksia työsopimuslakiin ja työaikalakiin 1.8.2022
Työntekijälle annettaviin tietoihin ja vaihtelevan työajan sopimuksiin muutoksia.

Lue lisää työajasta ja sen määräytymisestä:

Työpaikka

Etätyöstä ja etätyön järjestämisestä työpaikalla. Mitä työnantajan tulee huomioida, kun yrityksessä tehdään etätöitä? Lue ohjeistus ja varmista, että tiedät, mistä asioista on hyvä sopia etätyöhön siirryttäessä.

Vapaat ja poissaolot

Vuosiloma ja sairauspoissaolot ovat tavallisimpia syitä työntekijän poissaoloon töistä.

Muita poissaolon syitä voivat olla vanhemmuus ja perheenhuoltovelvoitteet, opinto- ja vuorotteluvapaa sekä maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen. Työntekijän vapaista ja poissaoloista on säädetty useissa eri työelämän laeissa sekä työehtosopimuksissa. Lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat aina keskenään sopia palkattomista poissaoloista.

Lue lisää: Vapaat ja poissaolot.

Muutostilanteet

Yrityksen talous, työpaikoilla tapahtuvat muutokset sekä työntekijöiden monenlaiset elämäntilanteet voivat tuoda muutostarpeita työsopimukseen tai työehtoihin.

Työntekijöiden koulutus

Mitä ammattitaitoisempia yrityksesi työntekijät ovat, sitä paremmin yrityksesi pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Työntekijöidesi osaaminen on yrityksesi kilpailukyvyn tärkein tekijä, josta kannattaa huolehtia järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Kun yrityksesi tarjoaa henkilöstölle hyvät mahdollisuudet osaamisen ylläpitämiseen, on yrityksesi myös houkutteleva työpaikkana.

Lue lisää: Työntekijöiden koulutus.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Koulutukset työnantajalle

Maksuton
Maksuton