Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Strategia

Seinäjoen Yrittäjien vuosikokouksessa marraskuussa 2019 päivitettiin vuonna 2015 laadittua strategiaa. 

Viisivuotiselle strategiakaudelle (2015-2020) asetetut toimintaamme ohjaavat suuntaviivat ovat seuraavat:

Perustehtävä eli missio: Seinäjoen Yrittäjät on jäsenistöä tukeva, vahva paikallinen vaikuttaja. Se on jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten luoja edistäen yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä verkostoitumista. Lisäksi se on kahdensuuntainen viestiväylä päättäjiin ja sidosryhmiin. 

Tavoitetilaksi eli visioksi vuoteen 2020 asetettiin, että Seinäjoen Yrittäjät on toiminnallisesti Suomen paras paikallisyhdistys. Vahva paikallinen vaikuttaja on samalla avoin ja uskottava edunvalvoja sekä yhteistyökumppani. Lisäksi se on luotettava ja haluttu keskustelukumppani, joka toimii vakaalla pohjalla ja keskitetysti toiminta-alueellaan. 

Yhdistyksen arvoina on Yhdessä Jäsenistömme parhaaksi: "Olemme johdonmukainen ja keskusteleva, toimimme avoimesti ja vastuullisesti sekä teemme asiat paikallisesti ja sitoutuneesti."

Seinäjoen Yrittäjien strategia 2019-2020 ja toimintasuunnitelma 2020

 

Tutustu myös Seinäjoen Yrittäjien koordinoimien CityTeamin ja TechTeamin strategioihin ja vuosikelloihin.

CityTeamin strategia ja vuosikello 2020

TechTeamin strategia ja vuosikello 2020