Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Strategia

Seinäjoen Yrittäjien vuosikokouksessa marraskuussa 2020 vahvistettiin strategia vuosille 2021-2023.

Kolmivuotiselle strategiakaudelle asetetut toimintaamme ohjaavat suuntaviivat ovat seuraavat:

Perustehtävä eli missio: Seinäjoen Yrittäjät on jäsenistöä tukeva, vahva paikallinen vaikuttaja. Olemme jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten luoja edistäen yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä verkostoitumista. Lisäksi olemme kahdensuuntainen viestiväylä päättäjiin ja sidosryhmiin. 

Tavoitetilaksi eli visioksi vuoteen 2021 asetettiin, oman verkoston kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin suuntaan. Haluamme olla vahva paikallinen vaikuttaja ja uskottava edunvalvoja sekä yhteistyökumppani. Olemme luotettava ja haluttu keskustelukumppani, joka toimii vakaalla pohjalla ja keskitetysti omalla toiminta-alueella. 

Strategiakauden 2021-2023 päämäärä on, että kaikki Seinäjoen Yrittäjien jäsenet pystyvät kertomaan konkreettisesti, mitä hyötyä jäsenyydestä on. Tähän päämäärään pääsemiseksi tarjoamme laadukkaita yrittäjätapahtumia, verkostoja, arjen tukea ja henkilökohtaista palvelua yrittäjille Seinäjoella. Haluamme olla jäsenillemme helposti lähestyttävä, tuttu ja läheinen kumppani.

 

strategia_pahkinankuoressa.pdf

toimintasuunnitelma2021.pdf