Ammattimainen hallitus apuna yrityksen kehittämisessä

Verkossa
 • Suomen Yrittäjät

Hallitus on yrittäjän työkalu, joka auttaa muutoksessa ja yrityksen kehittämisessä. Ammattimainen hallitus ja osaava hallitustyöskentely tukee kaiken kokoisen yritysten menestystä. Tule mukaan maksuttomaan verkkokoulutukseen, jossa vahvistat ymmärrystä ammattimaisen hallituksen hyödyistä ja työskentelystä. Koulutuksessa käyt läpi ammattimaisen hallitustyöskentelyn keskeiset osa-alueet ja saat käytännön vinkkejä hallitustyön aloittamiseen tai kehittämiseen.

Verkkokoulutuksen sisältö:

 1. Mihin pk-yritys tarvitsee hallitusta?
  • Saat kokonaiskuvan osakeyhtiön johtamisjärjestelmästä ja sen eri rooleista. Lisäksi saat ymmärrystä ammattimaisen hallituksen hyödyistä sekä hallitustyön keskeisestä sisällöstä.
 2. Hallitustyö – kahvitteluseuraa vai sparrailuapua?
  • Vahvistat tietouttasi siitä, miten ammattimainen hallitustyö ja erityisesti yrityksen ulkopuoliset hallituksen jäsenet auttavat yrityksen menestyksen rakentamisessa. Lisäksi saat vinkkejä, miten koota aitoa lisäarvoa tuottava hallitus.
 1. Mitä lainsäädäntö ja hyvä hallintotapa edellyttävät?
  • Opit, mitä osakeyhtiölaki ja hyvä hallintotapa edellyttävät vastuulliselta hallitustyöltä. Lisäksi saat perustiedot yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten huomioimisesta hallituksen päätöksenteossa.
 1. Mitä numerot kertovat yrityksen kunnosta – mitä hallitus seuraa?
  • Käyt läpi talousjohtamisen kulmakivet ja avaintunnusluvut, joita on hallituksen näkökulmasta hyvä painottaa. Saat vuosikellon, jonka avulla voit rakentaa hallituksen työjärjestyksen ja talouden yhteisen rytmin.
 1. Hallitustyö on tiimipeliä
  • Saat näkökulmia siihen, millainen on hyvä hallitustiimi, mikä on puheenjohtajan rooli, sekä millaiset työskentelytavat tukevat tehokasta ja lisäarvoa tuottavaa hallitustyötä.
 1. Miten hallitus auttaa varmistamaan yrityksen menestyksen tulevaisuudessa?
  • Opit omistajan tahdon ja tavoitteiden merkityksestä yrityksen strategian valmistelussa. Saat mallin omistajatahdon kirkastamiseen sekä tietoa yrityksen tavoitteiden valmistelun vaiheista ja hallituksen roolista valmistelussa.

Kokonaisuuden kesto on noin 3 tuntia. Materiaali on pureskeltu pieniin osiin, jolloin uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen voi tapahtua pieninä palasina arjessa. Materiaali on lyhyitä videoita ja tekstejä sekä monivalintakysymyksiä. Voit suorittaa kurssin kokonaisuudessaan tai sitten vain ne osiot, jotka ovat sinulle tärkeimmät. Jos suoritat kurssin kokonaisuudessaan, saat halutessasi digitaalisen osaamismerkin.

Verkkokurssia rahoittaa Yksityisyrittäjäin säätiö ja se on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Koulutuksen on toteuttanut Hallituspartnerit. Valtakunnallinen Hallituspartnerit-verkosto edistää pk-yritysten ammattitaitoista hallitustyötä välittämällä yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä ja kehittää jäsentensä hallitusosaamista. Verkostolla on vahva tahto saada aikaan tuloksia, joilla yritykset menestyvät. Kun haluat jatkaa keskustelua hallituksen kehittämisestä, ota yhteyttä.

Ilmoittaudu tästä mukaan
Hinta
Maksuton
Lisätiedot ja tietosuoja-asiat

Lisätietoja verkkokurssista saat sähköpostitse akatemia@yrittajat.fi

Tietosuoja-asioissa sinua auttaa Heidi Jäntti, heidi.jantti@yrittajat.fi