Liikesopimusten perusteet

 • Suomen Yrittäjät

Verkkokurssi 19.9.-19.11. Liikesopimukset, eli yritysten väliset sopimukset ovat arkipäivää yrityksissä. Tuntemalla liikesopimusten perusperiaatteet voi säästää aikaa ja välttää ylimääräistä huolta erilaisissa sopimustilanteissa. Tässä koulutuksessa tutustut liikesopimusten perusteisiin.

Ajankohta ja toteutustapa
Voit hyödyntää koulutusta 19.9.-19.11. aikavälillä omaan tahtiisi. Koulutus toteutetaan Claned-oppimisympäristössä ja se sisältää lyhyitä tekstejä. Tähän koulutukseen voit ilmoittautua ja tulla mukaan 19.10. saakka.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu yrittäjille, jotka tekevät liikesopimuksia, eli yritysten välisiä sopimuksia. Koulutus sopii erityisesti pienille ja aloittaville yritykselle sekä niille, jotka muuttavat toimintaansa ja sitä kautta kohtaavat uusia sopimustilanteita. Kokeneille yrittäjille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kerrata liikesopimusten perusperiaatteita tiivistetysti.

Hinta

Koulutus on maksuton Yrittäjien jäsenyrityksille. Muille hinta on 190 € + alv 24% / hlö.

Koulutuksen keskeiset opit

1. Sopimusten perusperiaatteet

Tunnet sopimusten laatimisen perusperiaatteet.

2. Sopimusten ongelmatilanteet

Tutustut sopimusten ongelmatilanteisiin.

3. Ennakoinnilla parempia sopimuksia

Ennakoit ja opit varautumaan sopimuksiin liittyviin riskeihin.

Verkkokurssin sisältö

Yksityisten kansalaisten ja yritysten harjoittama vaihdanta perustuu sopimuksiin. Useat meistä tekevät sopimuksia päivittäin – jopa tietämättään. Sopimuksen syntymiseen tarvitaan aina vähintään kaksi oikeustoimikelpoista henkilöä, jotka ovat päässeet yksimielisyyteen sopimukseen sitoutumisesta ja sitoutumisen ehdoista. Toisinaan sopimuksia yritetään saada aikaan jopa huijaamalla. Ja aina ei ole yksimielisyyttä siitä, onko sopimus todella syntynyt. Ensimmäisessä osassa tutustut sopimusten syntymisen perusperiaatteisiin.

Sisältö:

 • Mikä on sopimus?
 • Sopimusvapaus ja sen rajoittaminen
 • Huijauksilla ei synny sopimusta
 • Kuka voi tehdä sopimuksen?
 • Vasta- ja tarjousmenettely
 • Yleiset vakioehdot osana sopimusta

Sopimuksen perusteella sopimusosapuolille syntyy velvollisuus suorittaa se, mihin sopimuksessa on sitouduttu. Myyjän puolella tämä yleisesti tarkoittaa oikean tuotteen tai palvelun toimittamista oikeaan aikaan. Ostajan velvollisuutena on taas kauppahinnan maksaminen sekä myötävaikuttaminen myyjän velvoitteiden täyttämiseen. Jos osapuolen suoritus ei vastaa sovittua tai tapahtuu väärään aikaan, kyseessä on tällöin usein sopimusrikkomus. Tässä osassa tutustut sopimuksen rikkomisen muotoihin, riitojen ratkaisuun sekä sopimusrikkomusten seuraamuksiin.

Sisältö:

 • Sopimuksen rikkominen: sopimusviivästys
 • Sopimuksen rikkominen: sopimusvirhe
 • Sopimuksen rikkominen: irtaimen kauppa
 • Riitojen ratkaisu
 • Sopimusrikkomusten seuraamukset

Toisinaan on tarpeen päättää olemassa oleva sopimus. Sopimus voidaan päättää useista eri syystä. Tässä osassa tutustut sopimuksen päättämiseen.

Sisältö:

 • Sopimuksen päättäminen

Liike-elämän sopimuksissa pääsääntönä on muotovapaus, ellei laissa tietyn sopimustyypin osalta nimenomaan toisin määrätä (esim. kiinteistökauppa). Näin ollen myös suullisesti tai hiljaisesti syntynyt sopimus on sitova. Mikäli sopimuksesta tai sen sisällöstä syntyy erimielisyyttä sopimusosapuolien välillä, tulee sen osapuolen, joka vetoaa sopimukseen, pystyä todistamaan, että sopimus on syntynyt ja mitä sen sisällöstä on sovittu. Siksi kirjallinen sopimus on ehdottomasti suositeltava. Tässä osassa saat liikesopimusten mallipohjan ja sen täyttöohjeet. Malli auttaa laatimaan sopimukset huolellisesti.

Sisältö

 • Yritysten välisen sopimuksen pohja ja ohjeet
 • 10 kohdan muistilista

Huomaathan, että koulutuksessa ei paneuduta erityisiin sopimustyyppeihin, kuten esimerkiksi kuluttajasopimukset, työsopimukset ja kiinteistökauppa.

Kouluttajat

Tiina Toivonen

Tiina Toivonen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri sekä liiketalouden tradenomi. Hän on työskennellyt Suomen Yrittäjissä 15 vuoden ajan neuvoen suomalaisia pk-yrityksiä erilaisissa yrityslainsäädäntöön liittyvissä haasteissa. Toivosen pääasiallinen tehtävänä yrittäjäjärjestössä on vaikuttaa siihen, että sekä Suomessa että EU-tasolla säädetään pienyrittäjyyttä tukevaa lainsäädäntöä.

Sanna Lempiäinen

Sanna Lempiäinen on juristi ja yrityslainsäädännön asiantuntija Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut myös Yrittäjien lakineuvonnassa neuvontalakimiehenä neuvoen yrityksiä myös sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Koulutukseltaan Lempiäinen on oikeustieteen maisteri sekä tradenomi (YAMK) yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta. Hänellä on myös lähes 20 vuoden käytännön kokemus liikesopimuksista kansainvälisissä myynnin, markkinoinnin ja johdon tehtävistä.

Ilmoittaudu tästä mukaan
Maksuton Yrittäjien jäsenyrityksille. Muille 190€+alv 24%.
Lisätiedot ja tietosuoja-asiat

Lisätiedot ja tietosuoja-asiat

Mitä hintaan kuuluu?
Koulutuksen hintaan sisältyvät koulutusvideot sekä kirjallinen materiaali. Ne löytyvät Claned-oppimisympäristöstä. Tunnukset Clanediin toimitetaan kaikille ilmoittautuneille. Tunnukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden saamisesta. Suomen Yrittäjien koulutustuotteiden tilaus- ja toimitusehdot löydät täältä.

Miten mukaan?
Saat koulutusmateriaalin käyttöösi, kun kirjaudut Clanediin. Voit osallistua tietokoneella tai älypuhelimella / tabletilla sinulle sopivana ajankohtana. Saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset kirjautumaan Claned-oppimisympäristöön. Jos et saa kirjautumislinkkiä tai et pääse kirjautumaan Clanediin, voit olla yhteydessä sähköpostitse akatemia@yrittajat.fi.

Kysyttävää?
Lisätietoa saat sähköpostitse akatemia@yrittajat.fi.

Tämän tapahtuman tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä Heidi Jänttiin, heidi.jantti@yrittajat.fi.