Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Liikesopimusten perusteet

Verkossa
 • Suomen Yrittäjät

Onko sopimuksesi kunnossa?

Liikesopimukset, eli yritysten väliset sopimukset ovat arkipäivää yrityksissä. Tuntemalla liikesopimusten perusperiaatteet voi säästää aikaa ja välttää ylimääräistä huolta erilaisissa sopimustilanteissa. Tässä Yrittäjät-akatemian koulutuksessa tutustut liikesopimusten perusteisiin.

Koulutus on nyt auki ja se on avoinna 4.8.2024 saakka. Ilmoittautuminen on auki 20.6. saakka.

Yrittäjät-akatemia kultainen ikoni maksuton jäsenille

Koulutus toteutetaan Claned-oppimisalustalla ja se sisältää lyhyitä materiaaleja omatoimiseen oppimiseen.

Näin tämä toimii:

 1. Ilmoittaudu mukaan. Ilmoittautuminen on auki 20.6. saakka.
 2. Saat sähköpostiisi tunnukset oppimisalustalle muutaman arkipäivän kuluessa.
 3. Kirjaudu oppimisalustalle sähköpostin ohjeen mukaan.
 4. Opiskele omaan tahtiisi. Koulutus on käytössäsi 4.8. saakka.

Sopiiko tämä minulle?

Koulutus on maksuton Yrittäjien jäsenyritysten yrittäjille ja niiden henkilöstölle. Se sopii niille, jotka tekevät liikesopimuksia, eli yritysten välisiä sopimuksia. Koulutus sopii erityisesti pienille ja aloittaville yritykselle sekä niille, jotka muuttavat toimintaansa ja sitä kautta kohtaavat uusia sopimustilanteita. Kokeneille yrittäjille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kerrata liikesopimusten perusperiaatteita tiivistetysti.

Koulutuksen keskeiset opit

1. Sopimusten perusperiaatteet

Tunnet sopimusten laatimisen perusperiaatteet.

2. Sopimusten ongelmatilanteet

Tutustut sopimusten ongelmatilanteisiin.

3. Ennakoinnilla parempia sopimuksia

Ennakoit ja opit varautumaan sopimuksiin liittyviin riskeihin.

Verkkokurssin sisältö

Yksityisten kansalaisten ja yritysten harjoittama vaihdanta perustuu sopimuksiin. Useat meistä tekevät sopimuksia päivittäin – jopa tietämättään. Sopimuksen syntymiseen tarvitaan aina vähintään kaksi oikeustoimikelpoista henkilöä, jotka ovat päässeet yksimielisyyteen sopimukseen sitoutumisesta ja sitoutumisen ehdoista. Toisinaan sopimuksia yritetään saada aikaan jopa huijaamalla. Ja aina ei ole yksimielisyyttä siitä, onko sopimus todella syntynyt. Ensimmäisessä osassa tutustut sopimusten syntymisen perusperiaatteisiin.

Sisältö:

 • Mikä on sopimus?
 • Sopimusvapaus ja sen rajoittaminen
 • Huijauksilla ei synny sopimusta
 • Kuka voi tehdä sopimuksen?
 • Vasta- ja tarjousmenettely
 • Yleiset vakioehdot osana sopimusta

Sopimuksen perusteella sopimusosapuolille syntyy velvollisuus suorittaa se, mihin sopimuksessa on sitouduttu. Myyjän puolella tämä yleisesti tarkoittaa oikean tuotteen tai palvelun toimittamista oikeaan aikaan. Ostajan velvollisuutena on taas kauppahinnan maksaminen sekä myötävaikuttaminen myyjän velvoitteiden täyttämiseen. Jos osapuolen suoritus ei vastaa sovittua tai tapahtuu väärään aikaan, kyseessä on tällöin usein sopimusrikkomus. Tässä osassa tutustut sopimuksen rikkomisen muotoihin, riitojen ratkaisuun sekä sopimusrikkomusten seuraamuksiin.

Sisältö:

 • Sopimuksen rikkominen: sopimusviivästys
 • Sopimuksen rikkominen: sopimusvirhe
 • Sopimuksen rikkominen: irtaimen kauppa
 • Riitojen ratkaisu
 • Sopimusrikkomusten seuraamukset

Toisinaan on tarpeen päättää olemassa oleva sopimus. Sopimus voidaan päättää useista eri syystä. Tässä osassa tutustut sopimuksen päättämiseen.

Sisältö:

 • Sopimuksen päättäminen

Liike-elämän sopimuksissa pääsääntönä on muotovapaus, ellei laissa tietyn sopimustyypin osalta nimenomaan toisin määrätä (esim. kiinteistökauppa). Näin ollen myös suullisesti tai hiljaisesti syntynyt sopimus on sitova. Mikäli sopimuksesta tai sen sisällöstä syntyy erimielisyyttä sopimusosapuolien välillä, tulee sen osapuolen, joka vetoaa sopimukseen, pystyä todistamaan, että sopimus on syntynyt ja mitä sen sisällöstä on sovittu. Siksi kirjallinen sopimus on ehdottomasti suositeltava. Tässä osassa saat liikesopimusten mallipohjan ja sen täyttöohjeet. Malli auttaa laatimaan sopimukset huolellisesti.

Sisältö

 • Yritysten välisen sopimuksen pohja ja ohjeet
 • 10 kohdan muistilista

Huomaathan, että koulutuksessa ei paneuduta erityisiin sopimustyyppeihin, kuten esimerkiksi kuluttajasopimukset, työsopimukset ja kiinteistökauppa.

Kouluttajat

Tiina Toivonen

Tiina Toivonen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri sekä liiketalouden tradenomi. Hän on työskennellyt Suomen Yrittäjissä 15 vuoden ajan neuvoen suomalaisia pk-yrityksiä erilaisissa yrityslainsäädäntöön liittyvissä haasteissa. Toivosen pääasiallinen tehtävänä yrittäjäjärjestössä on vaikuttaa siihen, että sekä Suomessa että EU-tasolla säädetään pienyrittäjyyttä tukevaa lainsäädäntöä.

Sanna Lempiäinen

Sanna Lempiäinen on juristi ja yrityslainsäädännön asiantuntija Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut myös Yrittäjien lakineuvonnassa neuvontalakimiehenä neuvoen yrityksiä myös sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Koulutukseltaan Lempiäinen on oikeustieteen maisteri sekä tradenomi (YAMK) yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta. Hänellä on myös lähes 20 vuoden käytännön kokemus liikesopimuksista kansainvälisissä myynnin, markkinoinnin ja johdon tehtävistä.

Ilmoittaudu tästä mukaan
Lisätiedot ja tietosuoja-asiat

Kysyttävää?
Lisätietoa saat sähköpostitse akatemia@yrittajat.fi.Tämän tapahtuman tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä Heidi Jänttiin, heidi.jantti@yrittajat.fi.