Lisää myyntiä kilpailuedulla

Verkossa
 • Suomen Yrittäjät

Vain harvalla tuotteella, palvelulla ja yrityksellä on kilpailuetu. Valtaosa yrityksistä tarjoaa markkinoiden näkökulmasta samaa kuin muutkin ja on osa harmaata massaa. Tilanne tarjoaa yrityksellesi loistavan mahdollisuuden luoda ylivertaista uutta – ja välttää hintakilpailun. Erotu tapetista etsimällä kilpailuetu, joka innostaa asiakkaita ja lisää myyntiä!

Ajankohta ja toteutustapa
Voit hyödyntää koulutusta 27.11.-31.12. aikavälillä omaan tahtiisi. Koulutus toteutetaan Claned-oppimisympäristössä ja se sisältää lyhyitä videoita ja tehtäviä omatoimiseen harjoitteluun. Voit poimia sinua kiinnostavat aiheet tai hyödyntää koko paketin. Tähän koulutukseen voit ilmoittautua 15.12. saakka.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu yrittäjille, jotka pohtivat tapoja erottua kilpailussa ja etsivät uudenlaista ajattelutapaa liiketoimintansa kehittämiseen. Kurssilla on hyötyä aiemmasta liiketoimintaosaamisen perusteista.

Koulutuksen keskeiset opit

1. Katso bisnestä uusin silmin

Vahvista markkinalähtöistä ajattelua ja tavoittele kilpailuetua.

2. Oivalla kilpailuetusi

Hyödynnä työkalut ja vinkit kilpailuedun löytämiseen.

3. Opi parhailta

Tutustu suomalaisiin yritysesimerkkeihin.

Osallistujien palautteita

Koulutus antoi uusia näkökulmia yrityksen kehittämiseen. Kiitokset!

Osallistujien palaute koulutuksesta

Perusasioita, joita on hyvä palautella uudelleen mieliin. Esimerkit parantavat ymmärrystä ja jäivät mieleen.

Koulutuksen sisältö

Tuotelähtöinen ja asiakaslähtöinen ajattelu ovat arkipäivää yrityksissä. Menestyvä yritys kurkottaa kuitenkin näitä kauemmas, kohti markkinalähtöisyyttä.

Sisältö:

 • Opit tuotelähtöisen, asiakaslähtöisen ja markkinalähtöisen ajattelutavan eroja.
 • Opit suuntaamaan ajatuksia entistä enemmän kohti markkinalähtöistä toimintatapaa.
 • Tutustut siihen, millaisia kilpailuetutasoja markkinalähtöisen ajattelun kautta avautuu.

Markkinoiden näkökulmasta yritykset ovat keskenään hyvin samanlaisia. Kilpailu onkin usein kovaa ja hintakilpailu raastavaa. Ravistele itsesi irti tästä massasta kilpailuedun avulla.

Sisältö:

 • Opit, että kilpailuetu ei ole sama asia kuin kilpailukyky, kilpailuvaltti tai myyntivaltti.
 • Opit lähestymistapoja, miten voit parantaa asiakkaan kokemaa arvoa.
 • Kilpailuetuja on kolmenlaisia, tutustut niihin suomalaisten yritysesimerkkien avulla.

Valtaosa yrityksistä tarjoaa sitä samaa kuin muutkin. Ilahduttavia esimerkkejä kuitenkin löytyy, ja näitä helmiä tutkitaan tässä osassa.

Sisältö:

 • Tutustut yrityksiin, jotka ovat löytäneet kilpailuedun. Esimerkit tarjoavat inspiraatiota ja ideoita siihen, kuinka jo olemassa olevan osaamisesi kautta voit rakentaa kilpailuetua.
 • Avarrat ajattelua, mitä kaikkea kilpailuetu voi olla.

Työkalut tarjoavat näkökulmia oman kilpailuetusi löytämiseen. Työkaluja esitellään suomalaisten yritysesimerkkien kautta.

Sisältö:

 • Arvioi kiireellisyysaste -malli kannustaa varaamaan aikaa kilpailuedun löytämiseen ja kirkastamiseen.
 • Seitsemän strategista suuntaa -mallin avulla voit pohtia, mistä suunnasta sinä haluat lähteä etsimään kilpailuetua.
 • Kilpailuedun lähtökohdat -mallin avulla voit tarkastella sitä, mihin lähtökohtaan sinun kilpailuetusi voisi nojata.
 • Ominaisuus – hyöty – merkitys -työkalu auttaa sinua siirtämään ajatuksia tuotelähtöisestä kohti markkinalähtöiseen ajatteluun.
 • Resurssilähtöisen yrityksen kilpailuedun etsimisen vaiheet- malli auttaa jo toimivaa yritystä suunnittelemaan kehittämisen askelmerkkejä.
 • Kuusi askelta kilpailuedun löytämiseen -malli kokoaa vaiheet kilpailuedun etsimiseen.

Kilpailuetu löytyy luovan ajattelun avulla, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovatkin olennainen osa yrittäjän osaamista. Kun kilpailuetu on löytynyt, on tärkeä hyödyntää sitä yritystoiminnassa eri tavoin.

Sisältö:

 • Saat ideoita pienten luovien ideoiden herättelyyn ja saat vinkkejä, kuinka voit arvioida keksimääsi kilpailuetuaihiota.
 • Kuulet, miten voit hyödyntää kilpailuetua liiketoiminnassasi, kuten hinnoittelussa ja viestinnän perustana.

Kouluttaja

Markku Vierula

Markku Vierula on johtava kilpailuedun löytämisen ja markkinalähtöisen ajattelun asiantuntija. Hän on yrittäjä, tietokirjailija ja konsultti. Markku on luonut kansainvälisestikin ainutlaatuisen Löydä kilpailuetu™ -työkalupakin, joka on julkaistu myös palkittuna kirjana. Vierulan CV:stä löytyy menestyksellinen ura markkinointitoimistoissa copywriterina, strategina, viestinnän suunnittelijana, luovana johtajana sekä markkinointitoimiston perustajana ja omistajana. Töillään hän on voittanut lukuisia palkintoja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Markku on kirjoittanut myös teoksen Suuri Integraatiokirja, markkinointi, myynti ja viestintä (Alma Talent, 2014) Koulutukseltaan hän on Executive MBA (Jyväskylän yliopisto), toimittaja ja MTi.

Hintatiedot

Koulutus on maksuton. Sen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Ilmoittaudu tästä mukaan
Maksuton
Lisätiedot ja tietosuoja-asiat

Tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä Heidi Jänttiin, heidi.jantti@yrittajat.fi.