Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Oletko valmis yrittäjäksi?

Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja liikeidea, joiden varaan kannattava yritystoiminta rakennetaan. Hyvä liikeidea on yritystoiminnan menestymisen perusedellytys.

Yrittäjän on oltava rohkea ja kyettävä ottamaan riskejä, jotka ovat hallittavissa. Yhteistyökyky, ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat välttämättömiä ominaisuuksia asiakassuhteissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sitkeys, paineensietokyky ja vahva usko omaan yritysideaan auttavat yrittäjää vaikeinakin aikoina. Yrittäjäksi aikovan talouden pitää olla kunnossa. 

 

Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan

Menestyvällä yrittäjällä on myös

 • halu yrittää
 • hyvä yritysidea
 • hyvä ammattitaito
 • kokemuksia työelämästä
 • tietoja ja taitoja yrittämisestä
 • riittävästi alkupääomaa.
 • hyvä ammattitaito
 • halu itsenäiseen työskentelyyn
 • halu ottaa vastuuta ja riskejä
 • kyky tehdä tuloksellista työtä
 • kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin
 • perheen tuki.
Yrittämisessä tarvitaan samoja valmiuksia kuin työelämässä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa. Näitä ovat esim.
 • ahkeruus
 • oma-aloitteisuus
 • palvelualttius
 • sosiaaliset taidot
 • joustavuus
 • itseluottamus
 • halua kehittyä
 • luovuus
 • tavoitteellisuus
 • uskaliaisuus
 • kyky tehdä valintoja
 • neuvokkuus
 • kyky vaikuttaa
 • perustiedot yrittämisestä.

» Testaa oletko valmis ryhtymään yrittäjäksi

» Olet selvästikin valmis alkamaan yrittäjäksi! Tutustu siis yrityksen perustamiseen!