Oletko valmis yrittäjäksi? - Minustako yrittäjä? - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Perustietoa Yrittajyydesta

Etsi

Oletko valmis yrittäjäksi?

Syyt ryhtyä yrittäjäksi vaihtelevat paljon. Toiselle yrittäjyys on itsestäänselvyys kun toinen päätyy yrittäjäksi sattumien kautta. Syitä saattavat olla esimerkiksi

 • hyvä liikeidea
 • perheen yritystoiminnan jatkaminen
 • harrastuksessa saavutettu osaaminen
 • hyvä osaaminen jossakin asiassa
 • mahdollisuus hankkia toimeentulo
 • tilaisuus, sattuma tai tarjous
 • toisen yrittäjän esimerkki.

Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja liikeidea, joiden varaan kannattava yritystoiminta rakennetaan. Hyvä liikeidea on yritystoiminnan menestymisen perusedellytys.

Yrittäjän on oltava rohkea, kyettävä ottamaan riskejä, jotka ovat hallittavissa. Yhteistyökyky, ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat välttämättömiä ominaisuuksia asiakassuhteissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sitkeys, paineensietokyky ja vahva usko omaan yritysideaan auttavat yrittäjää vaikeinakin aikoina. Yrittäjäksi aikovalta edellytetään myös kunnossa olevaa taloutta.

 

Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan

Menestyvällä yrittäjällä on myös

 • halu yrittää
 • hyvä yritysidea
 • hyvä ammattitaito
 • kokemuksia työelämästä
 • tietoja ja taitoja yrittämisestä
 • riittävästi alkupääomaa.
 • hyvä ammattitaito
 • halu itsenäiseen työskentelyyn
 • halu ottaa vastuuta ja riskejä
 • kyky tehdä tuloksellista työtä
 • kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin
 • perheen tuki.

»  Tee ideasta totta!

Yrittämisessä tarvitaan samoja valmiuksia kuin työelämässä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa. Näitä ovat esim.
 • ahkeruus
 • oma-aloitteisuus
 • palvelualttius
 • sosiaaliset taidot
 • joustavuus
 • itseluottamus
 • halua kehittyä
 • luovuus
 • tavoitteellisuus
 • uskaliaisuus
 • kyky tehdä valintoja
 • neuvokkuus
 • kyky vaikuttaa
 • perustiedot yrittämisestä.

» Testaa oletko valmis ryhtymään yrittäjäksi

» Olet selvästikin valmis alkamaan yrittäjäksi! Tutustu siis yrityksen perustamiseen!

 


tarkistettu 25.4.2016