Yrittäjä vai palkansaaja – mikä muuttuu yrittäjänä?

Kun vaihdat palkansaajasta yrittäjäksi, moni asia muuttuu. Vastaat itse esimerkiksi oman palkkasi määrästä ja eläkemaksujenhoitamisesta. Tässä muutoksista tärkeimmät.

1. Yrittäjän palkka, loma-ajan palkka ja ylityöt

Palkansaajana saat säännöllisesti tilillesi nettopalkan, josta on vähennetty verot ja muut pakolliset maksut. Yrittäjänä maksat itsellesi palkkaa sen verran kuin itse päätät ja yrityksesi taloudellinen tilanne antaa myöten. Lisäksi yrityksesi voi maksaa kulukorvauksia ja osinkoja omistajilleen.

Kun yrittäjänä maksat itsellesi –ja mahdollisille työntekijöillesi –palkkaa, sinun tulee huolehtia työnantajan velvollisuuksista. Sekä yrittäjän itsensä että työntekijöiden bruttopalkasta pidätetään:

 • ansiotulovero verokortin osoittaman prosentin mukaan
 • työnantajan sairausvakuutusmaksu Jos yrityksessäsi on työntekijöitä, maksat myös
 • työntekijöiden tapaturmavakuutusmaksun
 • työeläkemaksun (TyEl) (tästä työntekijän osuus pidätetään hänen palkastaan)
 • työttömyysvakuutusmaksun (työntekijän osuus pidätetään hänen palkastaan)

Työnantajan vastuisiin kuuluu myös ilmoittaa maksetut palkat ja työnantajamaksut tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkanmaksupäivästä.

Jos olet toiminimiyrittäjä, et maksa itsellesi palkkaa vaan teet yrityksesi tililtä yksityisnostoja eli -ottoja. Toiminimen verotus on osa henkilökohtaista verotustasi. Maksat yrityksesi tuloksesta ennakkoveroa, joka on määrätty arvioimasi tuloksen perusteella.

Jos et itse ole taitava kirjanpidossa, kannattaa hankkia osaava tilitoimisto tai kirjanpitäjä, joka voi kirjanpidon lisäksi laskea puolestasi palkat ja pakolliset maksut.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Loma-ajan palkka

Palkansaajana olet nauttinut palkkaa myös loma-ajalla. Yrittäjänä sinun täytyy itse huolehtia, että pystyt maksamaan itsellesi palkkaa myös loman aikana. Loma-ajat on hyvä suunnitella sekä kalenterin että taloudellisen maksukyvyn kannalta: myös yrittäjä tarvitsee lomaa!

Ylityöt

Palkansaajana olet lain mukaan saanut korvauksen ylitöistä, mutta yrittäjänä sinun kannattaa ajatella työtä ja palkkaa kokonaisuutena. Yritä silti pitää työajat kohtuullisina, ettet polta itseäsi loppuun. Yrittäjänä voit toisaalta itse määrätä työaikasi ja tilanteen salliessa pitää vapaata myös perinteisen työpäivän aikana – se on yrittäjän työn hyviä puolia.

Hyödynnä jäsenedut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

2. Yrittäjän eläkevakuutus

Palkansaajan työeläkemaksuista huolehtii työnantaja; ne menevät suoraan palkasta työeläkeyhtiön kassaan. Yrittäjänä sinun tulee itse huolehtia eläketurvastasi ja ottaa yrittäjän eläkevakuutus (YEL), mikäli täytät pakollisen vakuuttamisen edellytykset.

YEL-vakuutus turvaa toimeentulosi vanhuuden ja työkyvyttömyydenvaralta. Se määrää myös perheesi perhe-eläkkeen suuruuden. Kannattaa huomata, että myös Kelan maksamat päivärahat määräytyvät YEL-maksujen mukaan: kyse ei siis ole vain eläkkeestä vaan myös mahdollisen sairaus-ja vanhempainpäivärahan suuruudesta.

Eläkevakuutus on lakisääteinen eli pakollinen, jos

 • olet 18–67-vuotias
 • toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
 • Yrittäjätoimintaan käyttämäsi työpanoksen arvo eli ns. YEL-työtulosi on vähintään 8 575,45 euroa (vuonna 2023) ja asut Suomessa.

Sinun tulee itse solmia YEL-vakuutussopimus eläkeyhtiön kanssa. Yrittäjien eläkevakuutuksia hoitavat työeläkevakuutusyhtiöt Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas.

YEL-maksu määräytyy työtulosi perusteella. Maksun suuruuteen vaikuttavat ikäsi, mahdollinen aloittavan yrittäjän alennus sekä maksujesi eräkuukausien määrä.

YEL-maksut voi vähentää vakuutusmaksun maksajan verotuksessa tai tämän puolison verotuksessa. Maksun voi maksaa myös yrityksesi.

3. Yrittäjän muut vakuutukset

Yrittäjänä huolehdit itse kaikista vakuutuksistasi. Osa niistä on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

Yrittäjän eläkevakuutuksen lisäksi pakollisia vakuutuksia on monilla toimialoilla:

 • Potilasvakuutus on pakollinen terveyden- ja sairaanhoitoalan yrittäjille, esimerkiksi hierojille ja fysioterapeuteille.
 • Jos toimialaan liittyy riski ympäristövahinkoihin, pakollisiin vakuutuksiin kuuluu myös ympäristövahinkovakuutus.
 • Myös liikennevakuutus on pakollinen, jos yrityksen käytössä on ajoneuvoja.
 • Jos palkkaat työntekijöitä, sinun pitää työnantajana huolehtia lakisääteisistä vakuutuksista työntekijöillesi. Esimerkiksi työeläke-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset ovat pakollisia.

Yritystoimintasi ja työsi luonteesta riippuen saatat tarvita monenlaisia vakuutuksia, jotka turvaavat tarvittaessa yrityksen omaisuutta tai yritystoiminnan keskeytymistä. Ainakin vastuu-ja oikeusturvavakuutusten tarve on syytä pohtia. Myös esimerkiksi yrittäjän työtapaturmavakuutus voi olla syytä ottaa, varsinkin jos työskentelet alalla, jossa tapaturmien riski on suuri.

Nämä vakuutukset ovat vapaaehtoisia, mutta ne voivat olla hyvin tärkeä keino varautuariskeihin. Kun aloitat yritystoimintaa, saat tarjouksia useilta vahinkovakuuttajilta. Kannattaa pohtia oman toiminnan riskit tarkoin, pyytää tarjoukset ja vertailla niitä.

4. Yrittäjän sosiaaliturva sairauden ja työkyvyttömyyden varalta

Palkansaajana saat palkkaa tai Kelan sairauspäivärahaa sellaisiltakin päiviltä, jolloin olet sairaana etkä kykene tekemään töitä. Myös yrittäjänä saat Kelalta 9 arkipäivän ajan YEL-päivärahaa, jonka suuruus määräytyy maksamasi YEL-maksun mukaan. Yhdeksän päivän jälkeensaattarvittaessa sairauspäivärahaa

Työkyvyttömyys tulee todistaa vähintään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistuksella. Sairausloman omavastuuaika on YEL-vakuutetulle 1 arkipäivä.

5. Yrittäjän työttömyysturva

Myös yrittäjänä voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos kuulut Yrittäjän Työttömyyskassaan. Työttömyyden alkaessa jäsenyyden on tullut kestää vähintään 15 kuukautta. Työttömyyskorvauksen maksamisen ehto on, että yritystoimintasi on kokonaan loppunut tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt. Päivärahaa ei makseta päätoimisen yritystoiminnan aikana. Päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava työttömäksi TE-toimistoon, jossa tutkitaan yritystoimintasi päättyminen.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit silti saada Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Sivutoimisen yrittäjäntyöttömyys on tulkinnanvaraisempaa: jos haet työttömyysturvaa, sinun pitää antaa asiasta selvitys TE-toimistolle. Viranomainen tutkii, onko yritystoimintasi este kokoaikatyön vastaanottamiselle. Pienimuotoisen tai lyhytkestoisen yrittäjyyden aikana voidaan maksaa myös soviteltua päivärahaa.

Voit myös perustaa yrityksen työttömänä ollessasi ja saada aluksi työttömyysetuutta. Lue tarkemmin työttöminä yrittäjiksi ryhtyvien päivärahan ehdoista TE-keskusten sivuilta.

6. Työvälineet

Yrittäjänä hankit itse kaikki työvälineesi. Ne ovat osa kuluja, jotka pitää ottaa huomioon tuloslaskelmassa. Osa kuluista on mahdollista vähentää verotuksessa.

7. Yrittäjän työterveys

Yrittäjän on tärkeää huolehtia terveydestään, ja myös yksinyrittäjän voi olla kannattavaa tehdä työterveyssopimus. Työterveyshuoltopalveluita tarjoavat sekä terveyskeskukset että yksityiset lääkäriasemat. Kela korvaa osan työterveyssopimuksen tehneen yrittäjän kuluista. Sen lisäksi kohtuulliset työterveyshuollon kulut voi vähentää yrityksen verotuksessa. Jos olet palkannut yritykseesi työntekijöitä, sinun on järjestettävä vähintään ennaltaehkäisevä työterveyshuolto työsopimussuhteiselle työntekijälle. Halutessasi voit myös tarjota työntekijöillesi tätä laajempia työterveyspalveluita.

Hyödynnä jäsenedut