Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Työsuhteet

Työnantajamaksut 2021

22.6.2021 klo 12:37
Sivu

Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina erilaisia vakuutusmaksuja, kuten tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksua. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä,…

Varoitus ja irtisanominen

22.6.2021 klo 12:04
Sivu

Työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työsopimuslain mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen, ei saa…

Lomautukset ja irtisanominen

22.6.2021 klo 11:46
Sivu

Joskus yrityksen taloudellinen tilanne heikentyy, ja yrittäjä joutuu pohtimaan, miten tilanteesta pääsee yli. Olennaista on löytää ratkaisut, jotka heikentävät yrityksen…

Työaikalain soveltamisohje

22.6.2021 klo 11:11
Sivu

Nykyinen työaikalaki (872/2019) tuli voimaan 1.1.2020. Alla on käyty laki läpi kokonaisuudessaan ja nostettu esiin keskeisimmät muutokset sekä uudistukset.

Paikallinen sopiminen

21.6.2021 klo 12:51
Sivu

Työpaikkasopimisessa työntekijät ja työnantaja sopivat samoista työehtoihin liittyvistä asioista kuin työehtosopimuksessa, kuten työajoista, palkoista, lomista sekä muista eduista. Sopiminen on…

Työvoiman vuokraus ja alihankinta

17.6.2021 klo 10:10
Sivu

Työvoiman vuokraus Työvoiman vuokrauksessa työnantaja vuokraa työntekijänsä käyttäjäyrityksen käyttöön. Työvoimanvuokrausyritys on tällöin työntekijän työnantaja, mutta työtä tehdään käyttäjäyrityksessä. Käyttäjäyritys ohjaa…

Vuosiloma

14.6.2021 klo 12:10
Sivu

Vuosiloma on pisin vuosittaista työaikaa lyhentävä, kaikkia työnantajia koskettava vapaajakso.

Kaksi miestä suunnittelemassa liiketoimintaa tarralappujen kanssa.

Työsuhteen haastavat tilanteet

11.6.2021 klo 15:49
Tapahtuma

Työsuhteen päättäminen on yksi työlainsäädännön ja työsopimussuhteen tarkimmin säädeltyjä osa-alueita. Työsuhteen päättäminen työnantajan toimesta vaatii aina laissa määritetyt edellytykset ja…

Sairauspoissaolot ja sairausajan palkka

11.6.2021 klo 14:00
Tapahtuma

Sairauspoissaolot muodostavat usein haastavia tilanteita työpaikoilla. Milloin työntekijällä on oikeus sairauslomaan? Voiko sairauslomia olla liikaa? Mitä ovat sairauskoodit? Voiko työnantaja…

Yhteistoimintalaki

7.6.2021 klo 14:42
Sivu

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työsuhteessa olevaa työntekijää. Yhteistoimintalain henkilöstön hallintoedustusta koskevia…