Pk-yritysbarometri: Uudellamaalla varovaista kasvua ja suurta vaihtelua | Yrittajat.fi

Etsi

Talous

Pk-yritysbarometri: Uudellamaalla varovaista kasvua ja suurta vaihtelua

Pienet ja keskisuuret yritykset eivät odota suuria seuraavan vuoden suhdannekehityksestä, kertoo eilen julkaistu Pk-yritysbarometri.

Vaikka talous kasvaa reippaasti, pk-yritysten odotukset suhdanteista paranivat keväästä vain hieman. Uudellamaalla suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on myös noussut keväästä 2017 kolmen prosenttiyksikön verran ollen nyt +39. Se vastaa melko tarkkaan Suomen keskiarvoa. Odotukset henkilökunnan suhteen ovat myös hieman paremmat kuin keväällä.

- Hienoa on, että tilanne paranee. Mutta liki kymmenen vuoden taantuman jälkeen voisi toivoa vielä vahvempia odotuksia, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe kommentoi.

Koko maassa ja Uudellamaalla pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kustannustaso ja kilpailutilanne. Verrattuna kevään 2017 tilanteeseen koetaan, että yleinen suhdanne/taloustilanne nyt melko selvästi pienempi kehittämisen este.

- Nyt onkin tärkeää, että kaikki maan hallituksen ja muut julkisen sektorin päätökset tukevat kasvun mahdollisuuksia, Graeffe sanoo.

Seutukuntien välillä suuria eroja

Uudenmaan seutukunnista vahvimmat suhdanneodotukset löytyvät Itä-Uudeltamaalta ja Kuuma-kunnista, joiden suhdannenäkymiä kuvaavat saldoluvut ovat +49 ja +46. Myös liikevaihdon ja kannattavuuden odotukset ovat niissä korkeammat kuin muilla alueilla ja Suomessa keskimäärin. Kuuma-kunnissa myös odotukset henkilökunnan suhteen ovat keskimääräistä paremmat. Heikoimmat odotukset ovat Länsi-Uudellamaalla, jossa saldoluku on +30.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin eilen. Uudenmaan syksyn 2017 Pk-yritysbarometri perustuu runsaan 400 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa pk-yritysten odotuksia vuoden eteenpäin.

Lue koko Uudenmaan Yrittäjien alueen pk-yritysbarometri ja löydä seutujen tiedot täältä

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Petri Graeffe, p. 040 547 3388,
ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952,