Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous kannustaa hankintayksiköitä julkisten hankintojen kehittämiseen

Julkiset hankinnat ovat merkittävä markkina Suomessa. Uudenmaan Yrittäjien kannanotto tuo esiin yrittäjien keinoja, joilla hankintayksiköt voivat parantaa julkisia hankintoja.

KANNANOTTO                                                                                                             27.11.2019

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous kannustaa hankintayksiköitä julkisten hankintojen kehittämiseen

Julkisten hankintojen kokonaisarvo Suomessa on eri arvioiden mukaan 35 -50 miljardia euroa. Hankintayksiköiden kuten kuntien, valtion ja seurakuntien intresseissä tulee olla varojen tehokas käyttö sekä toimivien markkinoiden ylläpitäminen. Jotta markkinat ovat aidosti toimivat, tulee niillä olla aitoa kilpailua. Kilpailu puolestaan edellyttää riittävää määrää tarjoajia.  

Yrittäjien keinoja, joilla hankintayksiköt voivat parantaa julkisia hankintoja

Suuria julkisia hankintoja tulee osittaa niin, että myös pk-yritykset voivat osallistua hankintoihin. Esimerkiksi taksikuljetusten kilpailuttamisessa voidaan antaa tarjoamismahdollisuus yksittäisille takseille.

Tarjoajia ei tule rajata ulos keinotekoisesti liian suurilla liikevaihtovelvoitteilla tai kohtuuttomilla referenssi- tai laatuvaatimuksilla.

Ennen julkisten hankintojen toteuttamista on hyvä järjestää ns. markkinavuoropuheluita. Nykyinen hankintalaki oikeuttaa ja jopa suosittaa keskustelemaan tulevista hankinnoista avoimesti potentiaalisten tarjoajien kanssa. Näin hankintayksikkö saa arvokasta tietoa tarjouspyyntöään varten.

Aktiivinen ja avoin tiedottaminen on yrittäjien näkökulmasta keskeistä toimivien markkinoiden kehittämiselle. Hankintayksiköiden kannattaa panostaa sähköisien järjestelmien hyödyntämiseen myös kansallisen kynnysarvon alittavissa pienhankinnoissa.

Kannustamme kuntia julkistamaan avoimesti kaikkien hankintojensa tiedot ns. avoimena ostolaskudatana. Tämä lisää hankintojen oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta.

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja auttaa hankintayksiköitä ja yrityksiä

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius auttaa maksutta sekä hankintayksiköitä että pk-yrittäjiä. Hankintayksiköt voivat käyttää hankintaneuvojan asiantuntemusta muun muassa suunnitellessaan tiedotusta ja markkinavuoropuhelua yrittäjille. Häntä voi konsultoida tarjouspyyntöjen laadinnassa ja hankintojen jakamisessa sopivan kokoisiin osiin. Hankintaneuvojan työ on osa valtakunnallista hankintaneuvontaa, johon rahoitus tulee Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 

Lisätietoja:

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius, p. 050 567 9233

Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Aalto, p. 040 500 6046

Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe, p. 040 547 3388