Etsi

Emergency banner

Pori tukee nuorten kesätyöllistämistä – kaupunki haastaa yritykset tarjoamaan töitä koululaisille ja opiskelijoille

Pori tukee nuorten kesätyöllistymistä monilla tavoilla. Jokaiselle porilaiselle yhdeksäsluokkalaiselle jaetaan kesätyöseteli ja työnantajille tarjotaan mahdollisuus hakea kesätyöpaikkatukea nuorten työllistämiseksi.

Porin kaupunki on mukana myös Ysit kesäduuniin -kampanjassa, jonka tavoitteena on työllistää kaikki peruskoulunsa päättävät porilaiset nuoret kesätöihin. Nuoria tuetaan kesätöiden hankinnassa jakamalla jokaiselle porilaiselle ysille 170 euron arvoinen kesätyöseteli, jonka toivotaan helpottavan kesätöiden saantia.

Ysit kesäduuniin -kampanja on Talous ja nuoret TAT:in ja Porin kaupungin yhteinen kampanja nuorten työllistämiseksi. Kampanjan aikana Porin koulujen yhdeksäsluokkalaisille jalkaudutaan kertomaan kampanjasta ja kesätöistä kouluihin ja järjestetään myös muun muassa CV-työpaja sekä työnhakuopastuksia. 

– Kampanjan tavoitteena on saada jokainen porilainen ysiluokkalainen kesätöihin kerryttämään työkokemusta. Mitä aiemmin nuori saadaan mukaan työelämään, sitä enemmän se tuottaa positiivisia vaikutuksia hänen myöhempään työelämäpolkuunsa, kertoo Ysit kesäduuniin -kampanjan projektityöntekijä Jonna Kuparinen. 

Valtakunnallisessa kampanjassa on mukana myös muita kaupunkeja. Porissa kampanja haastaa sekä porilaiset peruskoulun päättävät nuoret hakemaan kesätöitä, että alueen yritykset, yhdistykset ja muut työnantajat palkkaamaan nuoria. Kun organisaatiot palkkaavat tänä kesänä porilaisen yhdeksäsluokkalaisen, maksaa Porin kaupunki osan nuoren palkasta. 

– Työnantaja voi käyttää yhdeksäsluokkalaiselle jaettavan kesätyösetelin nuoren palkkakustannuksiin, selventää työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine. 

Kesätyösetelin voi käyttää vähintään kaksi viikkoa kestävään kesätyöhön Porin alueella ja muualla. Ainoastaan Porin kaupungin kesätyöpaikkoihin seteli ei ole käytettävissä, sillä Pori on itse mukana Ysit kesäduuniin -kampanjassa palkkaamalla kymmenittäin yhdeksäsluokkalaisia eri toimialoille. 

 

Pori myöntää lisäksi kesätyöpaikkatukea 

Palkatessaan nuoria kesätöihin kahta viikkoa pidemmäksi ajaksi, on työnantajilla mahdollisuus hakea myös kesätyöpaikkatukea kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Pori myöntääkin tänä vuonna yhteensä 300 000 euroa kesätyöpaikkatukea Porissa toimiville työnantajille.

– Investoinnilla arvioidaan tuettavan noin 700 koululaisen ja opiskelijan kesätyöllistymistä, kertoo Laine.

Tukea myönnetään vuosina 2000–2005 syntyneiden porilaisten koululaisten ja opiskelijoiden palkkaamiseksi vähintään 1–6 viikon ajaksi. Lisäksi tukea voidaan myöntää iästä riippumatta porilaisesta tai Porista kotoisin olevasta opiskelijasta, joka suorittaa opiskeluunsa liittyvää pakollista harjoittelua. 

Jos nuorella on käytössä 9. luokkalaisille tarkoitettu kahden viikon henkilökohtainen kesätyöseteli, hänestä voidaan kesätyösetelin lisäksi myöntää enintään neljän viikon kesätyöpaikkatuki. 

Palkkaamalla nuoren kesätöihin ennaltaehkäistään nuorisotyöttömyyttä. Samalla työnantajalle tarjoutuu mahdollisuus luoda nuorelle positiivinen kuva työelämästä ja kertoa omasta alasta sekä siihen liittyvistä ammateista ja työtehtävistä. 

Lisätietoja: www.pori.fi

Jonna Kuparinen, projektityöntekijä, puh. 044 701 1236 (Ysit kesäduuniin -kampanja)
Auli Frondelius, toimistosihteeri, puh. 044 701 9029 (kesätyöpaikkatuki)

Katsojäsent