Etsi

Yritysvastuu

KOLUMNI: Miksi vastuullinen yritystoiminta kannattaa?

Vastuullisesta liiketoiminnasta on viime vuosina puhuttu paljon ja varsinkin vastuuttomasta toiminnasta aiheutuvat yritysskandaalit saavat runsaasti palstatilaa mediassa.

Esimerkiksi alkuvuonna otsikoihin ovat päässeet esimerkiksi hoiva-alaan liittyvät epäkohdat ja useisiin pankkeihin liittyvät rahanpesuepäilyt. Vastuullista toimintaa yleensä vaalitaan, jotta tällaisia skandaaleja ei tapahtuisi ja yrityksen maine ei kolhiintuisi. Mutta saadaanko vastuullisuudesta muuta hyötyä kuin kilven kiillotusta?

Mitä on vastuullinen yritystoiminta?  

Ensiksi on hyvä kuitenkin palauttaa mieliin mistä puhumme, kun puhumme vastuullisesta liiketoiminnasta. Sillä tarkoitetaan kannattavaa liiketoimintaa, jossa noudatetaan lakeja ja huomioi daan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Pyrkimyksenä vastuullisessa toiminnassa on minimoida haittavaikutukset ja maksimoida positiiviset vaikutukset. Yrityksissä vastuullisuuden käytännön toteutus ja painotukset sitten vaihtelevat toimialan mukaan: teollisuudessa painopiste voi olla ympäristökysymyksissä, kun taas palvelusektorilla vaikutukset ihmisiin ovat keskiössä. Yrityksen koolla ei kuitenkaan ole tässä väliä, vaan jokaisen yrityksen tulisi ottaa vastuullisuuden näkökohdat huomioon toiminnassaan. Monet pienemmät yritykset kokevat vastuullisuuden kuitenkin varsin etäiseksi, ehkä osin aiheen monimutkaisuuden vuoksi. Todellisuus on kuitenkin se, että monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimitaan varsin vastuullisesti, sitä ei vaan aina helposti tunnisteta.

Kannattaako vastuullinen toiminta?

Se tuhannen taalan kysymys yrityksen omistajilta ja johdolta on, miten vastuullisuus näkyy yrityksen tuloksessa. Kun yritystoiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa, niin edistääkö vastuullisuus tätä? Useat tutkimukset todistavat, että vastuullisella toiminnalla on positiivisia tulosvaikutuksia, eli se kannattaa myös taloudellisesti. Esimerkiksi laajassa eri tutkimuksia yhdistävässä selvityksessä todettiin vastuullisuuden parantavan tuottavuutta, alentavan pääomakustannuksia ja listayhtiöiden osalta vastuullisissa yrityksissä kurssikehitys oli muita positiivisempi. Toisessa selvityksessä puolestaan 73 prosenttia vastanneista oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että vastuullisuusasioiden huomiotta jättäminen vaikuttaisi yrityksen kykyyn tuottaa arvoa pitkällä aikavälillä. 

Entä ne muut hyödyt?

Suoranaisten taloudellisten hyötyjen lisäksi vastuullisuudella on muita yrityksen tulevaisuuden menestyksen kannalta merkittäviä etuja. Vastuulliset yritykset houkuttelevat parhaimmat työntekijät riveihinsä ja näissä yrityksessä työntekijöiden motivaatio on muita korkeammalla. Parhaat tekijät tekevät sitten myös kasvua ja huipputulosta.Oletko jo varmistanut, että yrityksesi toimii vastuullisesti?

Anne Vanhala, Bonfide Oy
Kirjoittaja on loviisalainen juristi, joka neuvoo yrityksiä lakikysymyksissä.
Artikkeli julkaistu Business Boogie -lehdessä 20.3.2019

 

Haikko

 

Toimistotukku Talka