Etsi

Sote

Vuoden Palveluseteliteko Siun sotelle – Pohjois-Karjalassa saa lääkkeiden annosjakelun setelillä

Pohjois-Karjalan Siun sote saa Vuoden Palveluseteliteko -palkinnon rohkeasta ja esimerkillisestä valinnanvapauden edistämistyöstä. Siun sote on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön palvelusetelin lääkkeiden annosjakelussa.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän päätös laajentaa palveluseteleitä uudelle palvelualueelle ja tehdä aktiivista sidosryhmäyhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa palvelusetelimallin kehittämisessä vakuutti asiantuntijaraadin jäsenet. Käytäntö on esimerkillinen ja monistettavissa muuallekin Suomeen.

Palkinnon saajan valinneeseen asiantuntijaraatiin kuuluivat Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Satu Grekin, MedGroup Oy:n asiakkuusjohtaja Sari Pyyhtiä ja Tornion kaupungin johtava hoitaja sekä vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Maarit Alalahti.

Asiantuntijaraadin mukaan kuntayhtymä on esimerkillisesti ja innovatiivisella tavalla lisännyt asiakkaiden valinnanvapautta ja tukenut paikallista yrittäjyyttä. Kuntayhtymä on hyödyntänyt neuvotteluvoimaansa lisätäkseen asiakkaiden valinnanvapautta ja avatakseen markkinaa useita kuntia kattavalla alueella.

– Yhden kunnan on helppo toteuttaa uusia ideoita, mutta kuntayhtymältä se vaatii aivan toisenlaista panosta. Laajalla vapaaehtoisella kuntayhtymällä, Siun sotella on suuri neuvotteluvoima, jota se on neuvokkaasti käyttänyt parantaakseen alueen palveluja, raati summaa.

Vuoden Palveluseteliteko -palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaasta palvelusetelitoiminnan kehittämistyöstä. Palkinto jaetaan innovatiiviselle ja esimerkilliselle teolle, joka luo hyviä ja monistettavia käytäntöjä palvelusetelitoimintaan sekä edesauttaa kuntalaisten palveluiden saatavuutta ja valinnanvapautta.

Asiantuntijaraadin kokoaa ja palkinnon jakaa vuosittain valinnanvapausjärjestelmä Vaana Oy, jonka tarjoamaa sähköistä palveluseteliratkaisua hyödynnetään myös useissa Siun soten palveluissa, kuten omais- ja kotihoidossa, veteraanipalveluissa ja lapsiperheiden palveluissa.

1700 ikäihmistä saa lääkkeet annosjakeluna

Lääkkeiden annosjakelu on palvelua, jossa apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet valmiiksi jaoteltuina annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin. Lääke-erät toimitetaan tavallisesti kahden viikon erissä joko kotihoitoon tai asumisyksiköihin, joissa ne jaetaan asiakkaille.

Siun sote päätti viime syksynä ottaa palvelusetelin käyttöön lääkkeiden annosjakelussa vuoden 2019 alusta lähtien. Kuntayhtymä valmisteli palvelusetelin käyttöönottoa tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jotta kaikille osapuolille löydettäisiin toimiva malli.

Siun soten lääkkeiden annosjakelun palveluseteli kattaa annosjakelun pussituksen ja jakelun kustannukset eikä asiakkaalle jää siitä omavastuuosuutta maksettavaksi. Palveluseteli ei kata lääkkeiden hintaa.

Aiemmin Siun soten alueiden kunnissa on hankittu lääkkeiden annosjakelu kilpailutuksen perusteella palveluntuottajaksi valikoituneilta apteekeilta. Kun vapaaehtoisesti muodostettu kuntayhtymä aloitti toimintansa vuonna 2017, kuntien välillä oli monia erilaisia käytäntöjä.

Palvelusetelin käyttöönotto on yhdenmukaistanut kuntayhtymän palvelujen järjestämistä ja tasavertaistanut alueen asiakkaiden palvelujen saantia.

Siun soten alueella annosjakelun piirissä on noin 1 700 asiakasta, joista valtaosa on ikäihmisiä. Lisäksi Siun sotessa arvioidaan, että valtaosalle noin 1 300 käsinjakelun piirissä olevista asiakkaista palvelu olisi mahdollista toteuttaa annosjakeluna.

Vuoden Palveluseteliteko -kunnianosoitus myönnettiin nyt neljättä kertaa. Siun sote vastaanotti palkinnon torstaina helmikuuta Joensuussa. Vuonna 2017 palkinto myönnettiin Lapin maakunnalle, vuonna 2016 Vaasan kaupungin sosiaalityö- ja perhepalvelut -yksikölle ja vuonna 2015 Lahden kaupungin asiakasohjausyksikkö Siirille.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Vaana Oy