Etsi

Yrittäjyys

Näin haet Kelalta päivärahoja ja muita etuuksia tulorekisterin kautta

Kelan mukaan etuuksien hakeminen tulorekisterin kautta vaatii yrityksiltä ja työnantajilta vielä opettelua.

Kelan mielestä työnantajan voi olla niin helppo lähettää hakemus tulorekisterin kautta, että hakemuksia lähetetään myös aiheettomasti.

Näitä etuuksia voit hakea Kelalta tulorekisterin kautta    

Työnantaja voi, jos palkkaohjelma sen sallii, hakea tulorekisteri-ilmoituksella Kelasta sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa ja kuntoutusrahaa.

Hakemuksen tekemiseen kannattaa perehtyä huolella ja siinä Kelan verkkoasiointiopas voi olla avuksi. Hakemus  edellyttää lisäksi työnantajan suostumusta sähköiseen päätökseen.

Näitä et voi hakea Kelalta tulorekisterin kautta

Tulorekisterin kautta ei vo hakea perhevapaakorvausta, vuosilomakustannuskorvausta tai osittaisia päivärahoja, kuten osasairauspäivärahaa eikä päivärahoja 6 kuukauden työtulojen perusteella.

Tulorekisterin kautta haettavan etuuden hakemus lähetetään samoissa tilanteissa kuin ennenkin. Esimerkiksi sairauspäivärahaa haetaan, kun työntekijän sairaus on jatkunut vähintään 9 arkipäivää, sairaus on alkanut välittömästi kuntoutusrahan tai osittaisen sairauspoissaolon jälkeen tai sairaus on uusiutunut 30 päivän jälkeen siitä, kun työntekijä on saanut sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa.

Kela muistuttaa, että hakemuksen käsittely on sujuvampaa, jos työnantaja on jo etukäteen antanut suostumuksensa sähköisten päätösten vastaanottoon.

Kela kiittää

Kelan mukaan tammikuussa odotettua useampi työnantaja ilmoitti tulorekisteriin palkkatietojen lisäksi täydentäviä palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitietoja, joiden ilmoittaminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Nämä tiedot hyödyttävät vähitellen sekä työntekijää että työnantajaa, kun Kelan ei enää tarvitse pyytää liitteitä ja lisätietoja erikseen.

Yrittäjien ja kaikkien työnantajien on pitänyt vuoden alusta lähtien ilmoittaa maksamansa palkat tulorekisteriin (tulorekisteri.fi). 

Lisää ohjeita Kelan sivuilta

toimitus(at)yrittajat.fi