Etsi

Emergency banner

Laki

Muistithan tämän? Kaupparekisteri saattaa kaivata tietojasi

Kaupparekisteri aloitti yritysten omistajatietojen keräämisen heinäkuun alusta lähtien.

Patentti- ja rekisterihallitus on ryhtynyt rekisteröimään tietoja yritysten ja yhteisöjen "tosiasiallisista edunsaajista" heinäkuun alusta alkaen.

Tämä tarkoittaa lisävelvollisuuksia osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Niiden täytyy ilmoittaa jatkossa edunsaajansa kaupparekisteriin. Velvoite ei koske toiminimiyrittäjiä, pörssiyhtiöitä eikä asunto-osakeyhtiöitä.

Edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti. Määritelmä täyttyy myös, jos henkilöllä on yli 25 prosentin osuus äänimäärästä esimerkiksi toisen yhtiön kautta tai jos osakassopimus takaa henkilölle ilmoitukseen vaadittavan määräysvallan. Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla.

Maksuton ilmoitus

Kyseessä on kaikkia EU-maita koskeva uudistus, joka koskee Suomessa noin 300 000 yritystä. Monessa EU-maassa on jo aikaisemmin vaadittu omistajatietoja.

Yrityksille on heinäkuun 1. päivästä lähtien vuosi aikaa ilmoittaa tiedot kaupparekisteriin. Jatkossa ilmoitus on tehtävä aina, kun uusi osakeyhtiö perustetaan tai jos edunsaajien tiedot muuttuvat. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ja se on maksuton.

Tilitoimisto tai asiamies voi ilmoittaa edunsaajatiedot yrityksen puolesta, jos yritys on valtuuttanut sen tekemään ilmoituksen.

Taustalla rahanpesulaki

EU haluaa lisätä yritysten velvollisuuksia muun muassa rahanpesun kitkemiseksi. Taustalla on myös useita EU-direktiivejä, jotka asettavat vaatimuksia pankeille lähinnä siinä, miten hyvin ne tuntevat asiakkaansa. Tietojen pitäisi nopeuttaa pankkien toimintaa esimerkiksi lainaa haettaessa.

Kaupparekisteriin merkitään edunsaajan nimi, tämän henkilötunnus tai syntymäaika, kotimaa, kotikunta, kansalaisuus ja omistusosuuden peruste sekä laajuus.

Siinä missä muut kaupparekisterin tiedot, edunsaajatiedot eivät ole kaikkien nähtävillä. Tietoja voivat saada esimerkiksi pankit maksua vastaan.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi