Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Startup

Suomalaiset startupit ovat saaneet eniten sijoituksia pääomasijoittajilta Euroopassa

Suomalaiset startupit houkuttelevat Euroopan eniten sijoituksia pääomasijoittajilta

Suomi on noussut Euroopan tilastojen kärkisijalle mitattaessa startup-yritysten saamia venture capital -sijoituksia suhteessa bruttokansantuotteeseen, Pääomasijoittajat ry kertoo.

Suomalaiset startupit ovat olleet jo useana vuonna pidemmän ajan keskiarvolla mitattuna Euroopan houkuttelevimpia sijoituskohteita VC-sijoittajille, mutta vuonna 2018 Suomi nousi ensimmäiselle sijalle myös lyhyen aikavälin mittarilla. Viime vuonna Suomi paransi sijoitustaan myös myöhemmän vaiheen kasvuyritysten saamien pääomasijoitusten määrässä.

Vuonna 2018 suomalaiset startupit saivat ennätysmäisen 479 miljoonaa euroa sijoituksia, joista Venture Capital -sijoitusten osuus oli 203 miljoonaa euroa. VC-sijoitukset muodostivat viime vuonna jo 0,096 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, mikä on enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa ja kaksinkertainen osuus Euroopan keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2017 vastaava luku Suomelle oli 0,055 prosenttia ja Euroopan keskiarvo oli 0,039 prosenttia. 

– Suomen Venture Capital -markkina on monipuolistunut lyhyessä ajassa ja rahoitusta on hyvin tarjolla alkuvaiheen startupeista jo maailman markkinoille pyrkiville yrityksille. Keskimääräinen Venture Capital -sijoitus on tällä hetkellä 745.000 euroa. Suurimmat kansainväliset rahoituskierrokset ovat nousseet jo yli kymmenien miljoonien eurojen luokkaan, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta sanoo.

– Pääomasijoittajat tuovat rahoituksen lisäksi paljon kaivattua apua verkostojen rakentamiseen, rekrytointiin ja kasvustrategian toteuttamiseen, Santavirta toteaa.

Tanska ja Ruotsi jäivät taakse

Toiselle sijalle VC-sijoitusten määrässä suhteessa BKT:hen on vuonna 2018 noussut Tanska tiputtaen Ruotsin neljänneksi. Pohjoismaiden lisäksi hyvin ovat useana vuonna pärjänneet Irlanti, Iso-Britannia, Sveitsi ja Ranska. Vuosi 2018 oli ennätysmäinen sijoitusvuosi myös monelle muulle Euroopan maalle, mikä näkyy pidemmän ajan keskiarvolukujen selvänä ylittymisenä. 

–Meidän on pidettävä huolta kotimaan pääomasijoitusmarkkinan positiivisesta kehityksestä ja kyvystä tukea yhtä useampaa suomalaista startup-yritystä. Suomen on oltava paras paikka yrityksille kasvaa ja kansainvälistyä, jotta voimme hyödyntää täysimääräisesti kykymme luoda uusia innovaatioita ja ratkaisuja maailman markkinoille, muistuttaa Santavirta.

Neljä sijaa ylöspäin 

Viime vuosi oli ennätysmäinen sijoitusvuosi Suomessa myös enemmistösijoituksina myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin tehtävien buyout-sijoitusten osalta. Suomalaiset kasvuyritykset saivat uskomattoman 1,3 miljardin euron sijoituspotin, josta 871 miljoonaa euroa tuli ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Ennätysmäinen sijoitusvuosi 2018 nosti Suomen tilastojen kärkikahinoihin myös buyout-sijoituksissa. Suomi paransi sijoitustaan kymmenellä sijalla ja nousi neljänneksi koko Euroopan tasolla. Buyout-sijoitusten osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli viime vuonna jo 0,491 prosenttia kun vuonna 2017 vastaava luku oli 0,198 prosenttia. 

Viime vuosi oli monessa muussakin maassa ennätysvuosi ja pidemmän aikavälin keskiarvot ylitettiin. Eurooppalainen keskiarvo nousi viime vuonna 0,345 prosenttiin, kun se vuonna 2017 oli 0,311 prosenttia.

Vähemmistösijoituksille kysyntää

Vähemmistösijoituksina myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin tehtävät growth-sijoitukset ovat kasvattaneet suosiotaan Suomessa viime vuosina. Vuonna 2018 yhteensä 53 suomalaista kasvuyritystä sai growth-sijoituksen, mikä on enemmän kuin koskaan ennen. Suhteessa bruttokansantuotteeseen vähemmistösijoituksia tehtiinkin vuonna 2018 jo 0,059 prosenttia. Vuonna 2017 vastaava luku oli 0,036 prosenttia. 

Vaikka Suomi on kirinyt muiden Pohjoismaiden edelle, kasvun varaa on vielä paljon. Euroopan keskitaso growth-sijoituksissa oli viime vuonna 0,070 prosenttia bruttokansantuotteesta. Pidemmän aikavälin keskiarvoilla mitattuna kärkisijoja pitävät Luxemburg, Ranska ja Iso-Britannia. 

–Suomen yrityskentässä vähemmistösijoituksille on selvästi kasvava kysyntä. Etenkin sukupolvenvaihtotilanteissa vähemmistösijoittajan mukaantulo mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja tuo uutta virtaa kasvun vauhdittamisen. Growth-markkinoilla olisi tilaa myös uusille pääomasijoitusrahastoille, Santavirta kommentoi. 

 

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi