Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Puheenaihe

Pk-yritysbarometri julki: Kasvu jatkuu yhä, mutta investoinnit laahaavat

Yritykset ovat vähentämässä investointeja, mutta odotukset oman liikevaihdon kehityksestä ovat edelleen myönteisiä.

Tiedot ilmenevät tänään julkistetusta pk-yritysbarometrista, johon vastasi yli 6000 pk-yrittäjää. Barometrin teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 27 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 17 prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Odotukset ovat positiiviset, mutta vaimentuneet viime keväästä. Myös liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan, vaikka kasvuodotukset ovat laskeneet. 

Suurimpina haasteina pk-yritykset näkevät investointien lähiajan kehityksen. Odotukset ovat selvästi negatiiviset ja jatkoivat laskuaan. Kaikkien muiden toimialojen paitsi teollisuuden investointien saldoluku painui negatiiviseksi.

– Jatkuessaan investoimattomuus vaarantaa tulevien vuosien kasvun, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä selvittää.

Vähemmän uutta työtä kuin aikaisemmin

Talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus tulevasta kehityksestä heikentävät odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä. Barometrin tulosten mukaan odotukset työntekijöiden määrän kehityksestä ovat heikommat kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä. 

– Pk-yrityksissä on edelleen tarve lisätä henkilöstöä, mutta lisäkannusteita tarvitaan, jotta työllisyystavoitteet voisivat toteutua, Kuismanen jatkaa. 

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen niiden määrä on laskenut. 

– Huolestuttavaa on lisäksi se, että niiden yritysten, jotka eivät ilmoita tavoittelevansa kasvua, määrä on trendinomaisessa nousussa, Kuismanen sanoo.

Suomessa on tarjolla yritysten kansainvälistymispalveluita useasta eri instanssista. Palveluihin ollaan kokonaisuudessaan varsin tyytyväisiä. 

Digitalisaatio etenee pk-yrityksissä

Pk-yritykset käyttävät barometrin mukaan liiketoiminnassaan yhä enemmän erilaisia digitaalisia palveluja, kuten ostamista verkossa. Tulosten mukaan 36 prosenttia tekee ostoksia verkon kautta. Verkkokauppa on osana liiketoimintaa kuitenkin vain 14 prosentilla yrityksistä. 

Digitaalisuuden hyödyt ovat nousseet hieman edelliseen barometriin nähden. Yritykset pitävät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia eri liiketoiminnan osa-alueille pääosin merkittävinä tai kohtalaisen merkittävinä. Yrityskuvan vahvistaminen ja uusien asiakkaiden tavoittaminen on näistä keskeisempiä. 

Työmarkkinajärjestelmässä kehitettävää 

Yrityksistä 15 prosenttia on sitä mieltä, että nykyinen sopimusjärjestelmä on täysin toimiva ja 49 prosenttia pitää järjestelmää riittävän toimivana. Sen sijaan 29 prosentin mielestä järjestelmä ei toimi hyvin. Seitsemän prosenttia yrityksistä vastaa, että nykyinen sopimusjärjestelmä ei toimi lainkaan.

Tärkeä havainto on se, että voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat tyytymättömiä nykyiseen sopimusjärjestelmään. Niistä 12 prosenttia on sitä mieltä, että järjestelmä ei toimi lainkaan.

Barometrin mukaan 31 prosenttia yrityksistä, jotka pyrkivät mahdollisuuksien mukaan kasvamaan, katsovat että sopimusjärjestelmä ei toimi hyvin. Nämä kasvuyritykset ovat yhteiskunnan kannalta erityisen tärkeitä, sillä ne luovat työpaikkoja muita yrityksiä enemmän.

Kuva: Getty Images

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi