Etsi

Emergency banner

Kysely: Suuri osa yrittäjistä valmiita ilmastonmuutoksen hidastamiseen vaikka kulut kasvaisivat

Kuusi yritystä kymmenestä on halukkaita lisäämään yrityksen toimia ilmastomuutoksen hidastamiseksi. Neljä kymmenestä on valmiita tekemään töitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, vaikka se aiheuttaa lisää kustannuksia.

Asia käy ilmi tuoreesta Yrittäjägallupista, johon vastasi 1006 pk-yritystä. 58 prosenttia gallupiin osallistuneista vastasi KYLLÄ kysymykseen ”Oletko halukas lisäämään yrityksesi toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?”  Kielteisesti asiaan suhtautui 28 prosenttia vastaajista ja 15 prosenttia oli epävarmoja asiasta.

Sekä halukkailta että epävarmoilta vastaajilta (n=728) kysyttiin jatkokysymys, että ovatko he valmiita ilmastonmuutoksen hidastamiseen, vaikka se aiheuttaisi lisää kustannuksia. Tästä joukosta 56% eli noin 400 yritystä on valmis siihen.

Kaikkein valmiimpia ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun lisäkustannuksista huolimatta ovat tästä joukosta yli kymmenen henkilöä työllistävät yritykset (62%). Yksinyrittäjistä siihen valmiita on 55 prosenttia.

Toimialoittain KYLLÄ-vastaajat jakautuvat seuraavasti: teollisuus 48%, kauppa 55%, rakentaminen 59% ja palvelut 57%.

Myönteisimmin ilmastonmuutoksen hidastamiseen kustannusten kasvusta huolimatta suhtautuvat yrittäjät pääkaupunkiseudulla (62%). Matalinta kannatus on Länsi-Suomessa, mutta sielläkin KYLLÄ-vastaajia on yli puolet 52%).

Verotusta kehitettävä päästöjen verottamisen suuntaan

Valtaosa yrittäjistä (71%) on sitä mieltä, että verotusta tulee kehittää niin, että ilmastopäästöistä maksetaan enemmän veroja ja vastaavasti yrittämisen sekä työn verotusta kevennetään.

Yli puolet yrittäjistä (54%) on kuitenkin sitä mieltä, että Suomen ei pidä toteuttaa kunnianhimoista politiikkaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi riippumatta siitä, miten se vaikuttaa Suomen talouden kilpailukykyyn. Yli kolmasosa yrittäjistä (36%) on valmis kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan, vaikka kilpailukyky kärsisi.

63 prosenttia kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä ei ole selvittänyt ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemisen vaikutuksia yrityksen toimintaan. 54 yrittäjistä uskoo, että ilmastonmuutos ja sen hillitseminen ei vaikuta omaan yritykseen millään tavalla.

Näin kysyttiin

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1006 pk-yrityksen edustajaa.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

Tiedot kerättiin syyskuun viimeisellä ja lokakuun 2019 ensimmäisellä viikolla.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi