Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Verotus

Millaisen joululahjan saa ostaa firman rahoilla? – Katso ohjeet ennen lahjan valintaa

Millaisen henkilökunnan joululahjan voi vähentää verotuksessa? Firman rahoilla saa ostaa kohtuullisen lahjan.

Siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa, kertoo lisää Yrittäjien veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro. Henkilökunnalle annettu kohtuullinen lahja on saajalleen verovapaa. Eli esimerkkinä joulukinkku, herkkukori tai jokin esine.

– Sen sijaan esinelahja, jonka saaja on itse saanut valita, katsotaan saajansa palkkatuloksi. Työntekijä voi myös valita lahjan useammasta samanarvoisesta työnantajan osoittamasta lahjavaihtoehdosta.

Sanna Linna-Aron mukaan rahalahjat sekä yleiset lahjakortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset henkilökunnalle katsotaan kuitenkin aina veronalaiseksi palkaksi niiden arvosta riippumatta. Lahjakortti on verovapaa vain, jos se on yksilöity tietyn esineen tai palvelun ostoa varten tai lahjakortti oikeuttaa valitsemaan lahjan työnantajan rajaamista vaihtoehdoista.

– Lahjojen verovapaus edellyttää, että ne ovat arvoltaan vähäisiä ja ne annetaan koko henkilökunnalle. Vähäisen lahjan arvo ei saa ylittää 100 euroa. Jos työnantaja antaa työntekijöille useampia vähäisiä lahjoja vuodessa, niiden yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 100 euroa työntekijää kohti.

– Henkilökunnan lahja on yritykselle tuloverotuksessa vähennyskelpoinen kulu, mutta arvonlisäverotuksessa vähennysoikeutta ei ole, sillä henkilökunnan lahjoja ei pidetä yrityksen liiketoimintaa varten hankittuina.

Asiakkaalle annettu mainoslahja vähennyskelpoinen

Yrityksen asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille annetut lahjat jaetaan mainoslahjoihin ja edustuslahjoihin. Mainoslahja on arvoltaan vähäinen lahja, joka annetaan yleensä useammalle taholle. Kyse voi olla yrityksen omista tuotteista tai lahjoista, joihin on painettu yrityksen logo.

SY:n Linna-Aron mukaan mainoslahjat ovat vähennyskelpoisia sekä yrityksen tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa.

– Edustuslahjat ovat sen sijaan yleensä yksilöllisemmin valikoituja lahjoja. Lisäksi alkoholilahjat katsotaan edustuslahjoiksi. Tuloverotuksessa edustuslahjoista saa vähentää 50 prosenttia, mutta arvonlisäverotuksessa vähennysoikeutta ei ole.

Millainen lahjoitus sopii joululahjaksi?

Yritykset tekevät joulun alla myös lahjoituksia hyväntekeväisyyteen ja puhutaan aineettomista lahjoista.

Yritys voi vähentää verotuksessa antamansa lahjoituksen, jos lahjoituksen määrä lahjoituksen saajaa kohti on enintään 850 euroa ja lahjoitus annetaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Edellä mainittuja vähäisiä lahjoituksia lukuun ottamatta lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa, koska ne on annettu lähinnä hyväntekeväisyystarkoituksessa eivätkä edistä elinkeinotoimintaa.

Yhteisömuotoinen yritys saa kuitenkin tietyin edellytyksin vähentää tulostaan tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen antamansa rahalahjoituksen.

Riikka Koskenranta