Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Verotus

Muistitko nämä verotuksen aikarajat? Tulorekisteri-ilmoituksen myöhästymisestä voi rapsahtaa lisämaksu

Kaksi vuotta käytössä olleeseen tulorekisteriin myöhässä tehdyt ilmoitukset eivät ole tähän mennessä poikineet myöhästymismaksuja. 

Tulorekisterin kaksi ensimmäistä toimintavuotta ovat olleet siirtymäaikaa, jonka aikana Verohallinto ei ole määrännyt myöhästymismaksua ilmoitusten viivästymisestä.

Tammikuun alusta alkaen myöhästymismaksu määrätään maksetuista suorituksista, annetuista eduista tai suoritetuista takaisinmaksuista, jos ne on ilmoitettu tulorekisteriin myöhässä. Myöhästymismaksu määrätään kultakin kalenterikuukaudelta annettavien tietojen perusteella. Samalle kuukaudelle voi kertyä verottajan mukaan useita myöhästymismaksupäätöksiä.

Päätös mahdollisesta myöhästymismaksusta näkyy kuukausittaisella yhteenvedolla ja OmaVero-palvelussa. Jos myöhästymismaksu jää alle kolmeen euroon, sitä ei tarvitse maksaa. Määrä kuitenkin huomioidaan, jos samalle kaudelle kertyy muita myöhässä annettuja ilmoituksia, joiden perusteella määrätään uusi myöhästymismaksu.

Etuustietoilmoitukset pitää ilmoittaa vuoden 2021 alusta lähtien. Esimerkiksi Kelan maksamien etuuksien ilmoittamisessa vuosi 2021 on siirtymäaikaa, jolloin myöhästysmismaksuja määrätään niistä vain poikkeustapauksissa.

Yrittäjän on ilmoitettava tulorekisteriin myös omat palkkansa. Tämä ei kuitenkaan koske toiminimiyrittäjän yksityisnostoja, jotka ilmoitetaan veroilmoituksella. Myöskään avoimesta tai kommandiittiyhtiöstä tehtyjä yksityisnostoja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Hae lisäennakkoa ajoissa, vältä viivästyskorko

Yrittäjän kannattaa muistaa tammikuussa myös ennakkoveron mahdollinen täydentäminen.

Lisäennakko on ennakko, jota hakemalla ja maksamalla yritys voi täydentää ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Yritys voi hakea ja maksaa lisäennakkoa verovuoden päättymisen jälkeen kuukauden ajan ilman, että lisäennakosta tarvitsee maksaa huojennettua viivästyskorkoa. Esimerkiksi, jos verovuosi päättyi 31.12.2020, lisäennakkoa voi hakea 29.1.2021 saakka ilman huojennettua viivästyskorkoa.

Kun lisäennakkoa haetaan OmaVero-palvelussa, hakija saa valita lisäennakon eräpäivän. Se voi olla kuluva päivä tai enintään kolmen viikon päässä oleva päivä. 

Kuva: Getty Images

toimitus (at) yrittajat.fi