Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Verotus

Työnantaja: Korjaa virheet tulorekisteriin 15.3. mennessä – Muista myös sakot myöhästymisistä

Työnantajayrittäjä, jos sinun täytyy korjata vuoden 2020 tulorekisteri-ilmoituksia, korjaa tiedot mahdollisimman pian. Viimeistään 15.3. tehdyt korjaukset ehtivät ajoissa työntekijöidesi esitäytetyille veroilmoituksille.

Tietojen tarkistamisessa voi käyttää apuna tulorekisteristä tilattavia raportteja. Jos korjaat tulotietoja, on hyvä tarkistaa myös esimerkiksi ammattiluokkatieto sekä vakuuttamisen tiedot. Kannattaa korjata kaikki kerralla kuntoon.

Korjaukset tulee tehdä ensisijaisesti antamalla korvaava ilmoitus tulorekisteriin. On kuitenkin tilanteita, joissa korjaus pitää tehdä mitätöimällä virheellinen ilmoitus ja antamalla tilalle uusi ilmoitus.

Jos mitätöit tulorekisteriin annettuja virheellisiä ilmoituksia, huomioi seuraavat asiat:

Mitätöi ilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus saman päivän aikana, jotta uuden ilmoituksen tiedot korvaavat mitätöidyn ilmoituksen tiedot.

Kello 16 ja 18 välillä annetut ilmoitukset voivat yksittäisissä tapauksissa jakautua eri päiville oma-aloitteisten verojen laskennassa. Tämän vuoksi varminta on antaa ilmoitukset joko ennen kello 16 tai vasta kello 18 jälkeen, jotta korjaaminen ei aiheuta työnantajasuoritusten aiheetonta palautumista.

Myöhästyneistä ilmoituksista sakkoa

Vuoden 2021 alusta alkaen tulorekisteriin myöhässä tehdyistä ilmoituksista voi tulla sakkoa. Myöhästymismaksu määrätään maksetuista suorituksista, annetuista eduista tai suoritetuista takaisinmaksuista kultakin kalenterikuukaudelta annettavien tietojen perusteella.

Samalle kuukaudelle voi kertyä verottajan mukaan useita myöhästymismaksupäätöksiä. Päätös mahdollisesta myöhästymismaksusta näkyy kuukausittaisella yhteenvedolla ja OmaVero-palvelussa.

Jos myöhästymismaksu jää alle kolmeen euroon, sitä ei tarvitse maksaa. Määrä kuitenkin huomioidaan, jos samalle kaudelle kertyy muita myöhässä annettuja ilmoituksia, joiden perusteella määrätään uusi myöhästymismaksu.

toimitus(at)yrittajat.fi