Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Eläkeläiset ovat haluttua työvoimaa ja halukkaita jatkamaan töitä eläkkeellä – Työnantajan tarpeet ja eläkeläisten toiveet kohtaavat hyvin

Peräti 95 prosenttia niistä yrityksistä, joilla on kokemusta eläkeläisistä työntekijöinä kahden viimeisen vuoden ajalta aikovat palkata heitä myös tulevaisuudessa.

Yrityksissä on erittäin hyviä kokemuksia eläkeläisistä työntekijöinä, selviää Eläkeliiton ja Suomen Yrittäjien tänään julkistamasta kyselystä, joka tehtiin tammikuussa 2021.

Vastaajista 74 prosenttia ilmoittaa olevansa halukkaita työllistämään eläkkeellä olevia henkilöitä yritykseensä.

Peräti 95 prosenttia niistä yrityksistä, joilla on kokemusta eläkeläisistä työntekijöinä kahden viimeisen vuoden ajalta aikovat palkata heitä myös tulevaisuudessa.

Yksi työllistäjistä on Keuruun Pohjoisjärvellä metallialan ohutlevytuotteita sarjana valmistava ja antennialan asennustarvikkeita myyvä Kalmakoski Ky. Yrittäjä Seppo Sivula on ottanut eläkeläisiä töihin esimerkiksi koneiden käyttäjiksi töihin, jotka eivät vaadi merkittävää ammattitaitoa. Työrupeamat ovat sovittu tilaus kerrallaan.

– On helpompaa ja hauskempaa palkata ihminen, joka tulee töihin ajankulukseen tekemään hänelle sopivaa työtä kuin yrittää työvoimatoimiston kautta löytää jotain nuorta. Nuorilla on tietysti tavoite vakituisesta työpaikasta, jota en ole voinut syöpäsairauteni vuoksi tarjota. Vuokratyöfirmat eivät usein edes vastaa tämäntyyppisiin työtarjouksiin, Sivula kertoo.

Kysymys on hänen mukaansa pitkälti asenteesta.

Eläkeläiset helpottavat sijaisjärjestelyitä

Työntekijät löytyvät Kalmakoskeen yleensä puskaradion, eli henkilökohtaisten suhteiden, kautta.

Sivula harkitsee työvoiman tarpeen voimiensa mukaan. Oman terveydentilan vuoksi omat voimavarat vaihtelevat. Jos apua tarvitsee, hän laittaa sanan kiertämään.

Eläkeläisillä voivat helpottaa yrittäjien ja muiden työntekijöiden taakkaa sijaisjärjestelyissä.

– Erityisesti pienissä yrityksissä on usein haastavaa paikata työntekijöiden lyhyitä ja pidempiäkin poissaoloja sijaisjärjestelyin. Osa-aikatyöstä tai työkeikoista kiinnostunut vanhuuseläkeläinen voisi helpottaa tällaisissa tilanteissa yrittäjän ja muiden yrityksessä työskentelevien työtaakkaa, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä sanoo.

Eläkeläisten ja työnantajien tarpeet kohtaavat

Kyselyyn vastanneiden mukaan eläkeläiset ovat tarpeellinen ja joustava työvoimareservi 77 prosentin mielestä vastaajista. Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriin suunnattuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 579 yritystä.

Eläköityminen seuraavan viiden vuoden aikana tulee olemaan merkittävää, sillä yli

60 prosenttia yrityksistä ilmoitti henkilöstöään siirtyvän vanhuuseläkkeelle.

Eläkeliitto teki joulukuussa 2020 työntekoon liittyvän kyselyn eläkeläisille ja tietyissä kysymyksissä eläkeläisten toiveet ja yrittäjien tarpeet vastaavat hyvin toisiaan.

Yli 60 prosenttia yrityksistä ilmoittaa palkkaavansa eläkeläisen mieluiten osa-aikatyöhön tai määräaikaiseen työhön, kuten projekteihin, keikkatöihin ja sijaisuuksiin. Tämä vastaa hyvin eläkeläisten toiveita työnteon muodoista.

Joulukuun eläkeläiskyselyssä 74 prosenttia eläkeläisistä ilmoitti halukkuutensa tehdä osa-aikatöitä tai määräaikaisia töitä.

– Niin eläkeläiset kuin yrittäjät pitävät eläkkeen ohella työskentelyä myönteisenä asiana. Tämä tukee valtiovallan tavoitetta saada maamme työllisyysaste nousemaan ja se on nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen kannalta tärkeää, Eläkkeeltä töihin -hankkeen projektiasiantuntija Kari Hiltunen toteaa.

 

Kyselyraporttiin tästä.  

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi