Etsi

Puheenjohtajan terveisiä

Tiedän kesänne olleen kiireinen. Saamani viestit yrittäjien suunnasta ovat olleet pääosin myönteisiä. Viileähkön alkukesän jälkeen loppukesä oli vilkas myös kaupan ja ravintolayritysten aloilla. Toivottavasti olette kuitenkin myös ehtineet levätä ja nauttia Turun monipuolisesta tapahtumatarjonnasta, jota monet teistä ovat olleet tuottamassa.

Vaikka kaikkeen kuten säihin emme voi vaikuttaa, on tekemisillämme tai tekemättä jättämisillä kuitenkin keskeinen merkitys. Turussa ja Turun seudulla on osattu viime vuodet tehdä sekä kehittää asioita yhdessä oikeaan suuntaan. Turun Yrittäjät jäsenineen on ollut monissa kuluneen vuoden tapahtumissa kumppanina. Olemme tuoneet yrittäjiä ja järjestöä vahvasti esille sekä luoneet esimerkiksi yhteiskampanjoin jäsenyrityksille mahdollisuuksia olla mukana eri tapahtumissa sekä jäsenille osallistua, järkevin kustannuksin. Tavoitteena on, että Turun Yrittäjien jäsenyydestä on mahdollisimman konkreettista hyötyä. Hyvä talouden noste tulee seudulla jatkumaan ja siinä pk-yrityskenttä on nyt keskeisessä roolissa. Työtä siis riittää!

Vahva yhteishenki on nyt erityisen tärkeää, kun elämme Turun järkyttävän terroristisen iskun jälkeistä aikaa. Vastakkainasettelun asenteille ei pidä antaa valtaa, mutta toisaalta tosiasiat tulee ottaa huomioon.

Olemme osa Eurooppaa ja maakuntamme jatkaa kansainvälistymistään; niin hyvine kuin ikävine ilmiöineen. Tapahtunut on koskettanut meitä kaikkia, myös yrittäjäyhteisöä. Kannanottoni aiheeseen löytyy Turun Yrittäjien nettisivuilta. Nyt voin kertoa, että toinen iskussa menehtyneistä oli keskustassa toiminut yrittäjä, yhdistyksemme jäsen sekä läheinen perhetuttavamme. Turun Yrittäjät ry. on toimittanut osanottonsa läheisille.

Olen siten joutunut pohtimaan tätä asiaa monelta kantilta. Elämässä kohtaamme tilanteita joille emme todellakaan voi mitään, voimattomuuden tunne iskee. Varsinkin silloin huomaa, kuinka tärkeitä ovat läheisemme ja meitä ympäröivät tukiverkot. Sekä vastavuoroisesti kuinka me itse voimme olla apuna ja tukena muille. Vaikeat tilanteen voidaan kääntää myös voimavaraksi.

Tulemme ottamaa muuttuvan toimintaympäristömme huomioon turvallisuus- ja äkillisiin tilanteisiin varautumiseen liittyvien koulutusten muodossa. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksianne niin tämän kuin muidenkin aiheiden tiimoilta.

Muutoin Turusta ja maakunnasta kuuluu edelleen pääsääntöisesti hyviä uutisia. Työpaikat lisääntyvät ja osaavasta väestä on jo pulaa. Seuraamme tilannetta, ja olemme tukemassa ja mahdollistamassa yritysten kehittymistä. Turun Yrittäjät on myös kehittämässä järjestelmiä, joilla mahdollistetaan ensisijaisesti jäsentemme pääsy tuottajiksi kaupunkikonsernin yhtiöitten alihankintaverkostoon. Vastaava hanke on vireillä koskien meriteollisuuden alihankintaa. Näistä tiedotamme syksyn mittaan.

Lehden ilmestyessä valtakunnallista Yrittäjänpäivää 5.9. on juuri vietetty. Yhteistyö Turun kaupungin ja seudun toimijoiden kanssa jatkuu tiiviinä. Yrittäjänpäivän tapahtumassa Hansa-torilla toimmekin esiin yhteistyötämme, kaupungin toimenpiteitä yrityskentän hyväksi sekä tulevaisuuden visioita. Uskon uudenkin valtuuston kaudella kaupungin vireen jatkuvan hyvänä, omalta osaltamme tulemme pitämään siitä huolta. Luonto maalaa jo syksyn väreillään maisemaa. Nautitaan tästäkin vuodenajasta hienossa kotimaassamme. Seuratkaa uudistuvaa sähköistä tiedottamistamme, nähdään tapahtumissa.

Turvallista ja menestyksellistä syksyä kaikille!

Jari Rastas
Turun Yrittäjien puheenjohtaja