Etsi

Puheenjohtajan terveiset

Vaalien tulos on nyt selvillä ja hallituksen muodostaminen alkamassa. Toivon että hallituspohjasta riippumatta meidät pk-yrittäjät otetaan huomioon työpaikkojen tuottajina ja kansantalouden perustan ylläpitäjinä.

Se edellyttää järkevää, joustavampaa työlainsäädäntöä ja kasvuun ja investointeihin kannustavaa maltillista ja ennustettavaa veropolitiikkaa. Tätä kirjoittaessani vaalit tosin ovat vielä edessä enkä tiedä lopputulosta. Uusi hallitus tulee käsittelemään ja rukkaamaan monia meille keskeisiä asioita, toivottavasti hyvään suuntaan.

Yrittäjäjärjestö on vaalien alla tehnyt työtä valtakunnallisen ”Kasva Suomi” -kampanjan puitteissa sekä vaalitilaisuuksin. Kiertueen aikana saatu jäsenistön viesti on ollut selkeä ja yhteneväinen. Edelleen toivotaan liiallisen sääntelyn purkua sekä joustavia pelisääntöjä sopia työehdoista työpaikka- ja työntekijäkohtaisesti. Tätä toivovat myös pk-sektorin työntekijät. Huolimatta aika rankoistakin ja yrittäjää pelottavista vaaliohjelmista elätän toivoa, että meitä kuunnellaan. Tarvitsemme sekä kotimaisia että ulkomaisia investointeja ja niiden syntyminen edellyttää uskoa Suomeen pidemmällä aikajänteellä. Tulevaisuuden tulee nojata talouden kasvuun, ei vähenevien varojen keskenään jakamiseen keskittyvään näpertelyyn. Yrittäjät ja yrittäjyys ovat kasvun moottori ja moottori tarvitsee polttoainetta: pääomia sekä osaavaa työvoimaa. Toivon että hallituksen muodostamisesta ei tule pitkittyvää ja hankalaa vääntöä. Talouden haasteiden kasvaessa maan poliittisen johtamisen tulee olla yhtenäistä ja hallitusohjelman selkeä.

Alkuvuodesta on jälleen ollut esillä epäkohtia eräiden pienten yritysten toiminnasta tietyillä aloilla sekä suoranaisesta henkilöstöä syrjivästä toiminnasta. Tällainen ei kuulu meidän rehellisten yrittäjien arkeen. Keskustelu kuitenkin leimaa ikävästi meitä kaikkia ja antaa aseita arvostelijoille. Me voimme itsekin vaikuttaa valinnoillamme siten, että käytämme yrityksiä, joiden uskomme toimivan oikein ja rehellisesti. Ja siten, että pyydämme aina palveluksistamme kuitin!  Vuodesta 2014 on ollut voimassa kattavasti palvelualoilla velvoite ei pelkästään antaa, vaan aina tarjota asiakkaalle kuittia! Muistathan siis että ollessasi yksityisesti asiakkaana Sinulle pitää esimerkiksi ravintolassa tai vaikkapa autohuollossa asioidessasi tarjoilijan tai myyjän tarjota kuittia. Ellei näin toimita, on jo tapahtunut ensimmäinen rike. Toimijoilla on käytännössä oltava järjestelmä, josta myyntikuitti verolaskelmineen voidaan tulostaa. On tullut myös esille niin kutsuttua nollakuittien lyöntiä: kassakonetta kyllä näppäillään mutta sinne lyödään nollasumma tai todellista myyntiä pienempi summa. Useimmat asiakkaat kun eivät halua pienistä ostoksistaan kuittia. Edelleen käytetään myös jonkin verran käteistä ja varsinkin silloin kuitti jää usein saamatta. Tällainen edesauttaa epärehellistä toimintaa. Ja asettaa meidät yrittäjät eriarvoiseen asemaan.

Turun Yrittäjät kannustaa jäseniään ”VAADI AINA KUITTI!” -KAMPANJAN nimissä kantamaan oman kortensa kekoon. Luonnollisesti oletan, että jäsenyrityksissämme nämä asiat ovat kunnossa.

Turun seudulla tilanne on hyvä ja taloutemme jatkaa kasvuaan. Valtakunnallisestikin meitä pidetään nyt yhtenä merkittävänä kasvun veturina. Hyvä niin! Kaupungilla on käsissään ennennäkemätön määrä mittavia investointipäätöksiä. Toivon että ne tehdään harkintaa noudattaen ja siten että ne tukevat kaupungin kehitystä tasapuolisesti. Joka tapauksessa kaupungin talous on jo nyt haasteellisessa tilanteessa. Me yrittäjät olemme kaupungille merkittävä verotulojen tuottaja, suoraan ja välillisesti. Odotamme luonnollisesti sellaisia linjauksia ja päätöksiä, että kaupunki pärjää jatkossakin ja että täällä on hyvä sekä yrittää että asua.  Eväät ovat olemassa, kehityksen jatkuminen edellyttää toimijoiden yhteistyötä ja Turun Yrittäjät on tässä vahva vaikuttaja. Voimavaramme on jäsenistö ja osaava hallitus. Odotamme palautteitanne sekä runsasta osanottoa tapahtumiin!

Toivotan kaikille hyvää kevättä ja kaikenpuolista menestystä,

Jari Rastas
Turun Yrittäjien puheenjohtaja