Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kunta

Vantaa pistesijalle yrittäjien rankkauksessa

Vantaan sijoitus nousi kohisten yrittäjien arvioidessa kotikuntiaan elinkeinopolitiikan osalta järjestykseen. Suomen Yrittäjien kuntabarometrin yli 50 000 asukkaan kuntien sarjassa Vantaa nousi 13. sijalta kuudenneksi, kun yrittäjät antoivat yleisarvosanan kuntansa elinkeinopolitiikalle. Vantaan taakse jäivät niin Helsinki kuin Espookin. Kymmenen suurimman kaupungin joukossa Vantaa oli Kuopion jälkeen toinen, kun se kaksi vuotta sitten oli kuudes.

Vantaan arvosana oli 2,89, kun maksimipistemäärä on 5. Vantaan Yrittäjien toimitusjohtaja Esa Mänttäri painottaakin, että yrittämisen olosuhteissa on vielä paljon tehtävää. Vuoropuhelua kaupungin kanssa on vaalittava ja entisestään parannettava. Pienessä määrin se näkyneekin Vantaan kohenneessa sijoituksessa.

Vantaalla vastaajat pitivät tärkeimpinä elinkeinopolitiikan osa-alueina kaupungin päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, yrityspalveluita sekä infrastruktuuria. Kaksi ensin mainittua olivat myös valtakunnallisesti kolmen tärkeimmän joukossa.

Vantaan osalta infrastruktuurin, elinkeinopolitiikan aseman kunnassa sekä päätöksenteon yrityslähtöisyyden katsottiin onnistuneen paremmin kuin koulutuksen ja osaamisen sekä kaupungin hankintapolitiikan. Naapureihin verrattuna mielenkiintoinen ero kyselyssä paljastui kaupunkien yrityspalveluissa. Vantaan ”arvosanan” ollessa 2,78, oli se Espoossa vain 2,5 ja Helsingissä 2,48. Hieman pienemmällä erolla Vantaan hankintapolitiikkaa pidettiin naapureita onnistuneempana. Totuttuun tapaan Vantaalla ei pidetty koulutusta ja osaamista yhtä tärkeänä kuin naapureissa. Myös sen toteumaa pidettiin naapureita heikompana.

Tulokset käyvät ilmi valtakunnallisesta IRO Researchin tekemästä Yrittäjien kuntabarometri -kyselystä, johon saatiin 10 404 vastausta. Pääkaupunkiseudulla vastasi 655 yrittäjää. Suomen yritysmyönteisimmäksi kunnaksi yrittäjät arvioivat Liedon arvosanalla 4,18.

 

Lisätietoja
Esa Mänttäri
p. 0400 557411

Vantaan Yrittäjät on vantaalaisten pk-yritysten edunvalvontajärjestö. Vantaan Yrittäjät toimii asiantuntijana ja vaikuttajana parantaen pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä. Yhdistyksessä on jäseniä runsaat 1800.