Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Redono Oy:n Henri Laine haluaa olla kestävän ruoantuotannon mahdollistaja

Lohjalaisen Redono Oy:n toimitusjohtajalla Henri Laineella on unelma: hän haluaa työssään kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat ruoantuotannon kestävällä tavalla.

- Kaikilla maailman ihmisillä on yhtäläinen oikeus saada puhdasta vettä ja puhdasta ruokaa. Se on suuri ajatus kaiken tekemiseni takana, Laine sanoo.

Yrityksensä Redonon Laine perusti vuoden 2017 alkupuolella. Sitä ennen kone- ja tuotantotekniikan insinöörille oli kertynyt monipuolisesti työkokemusta muun muassa vesilaitosten vedenpuhdistusprosessien ja biopolttoaineiden kehitysprojektien parissa.

- Niissä työtehtävissä syntyi vahva oivallus, että jonkun jäte on aina jonkun toisen kultaa. Sisäinen Pelle Peloton minussa sai pökköä pesään. Tuli tunne, että olisin valmis kehittämään jotakin ihan omaa.

Hankerahoitus auttoi alkuun

Vuonna 2016 Laine päätti hakea tutkimus- ja kehitysrahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoimasta ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, jota maa- ja metsätalousministeriö rahoitti. 

- Sain rahoituksen ja pääsin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa tutkimaan, miten teollisuuden ravinnerikkaita sivuvirtoja voidaan hyödyntää nestemäisenä lannoitteena. Idea oli muhinut päässäni pitkään ja olin miettinyt, miten sen kanssa pääsisi liikkeelle. Sain ELY-keskuksesta hankkeen suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen paljon tukea. Se mahdollisti Redonon perustamisen vuoden 2017 alussa, Laine kertoo.

Kestävän panimon kiertotalousmalli

Nyt Laineen kehittämä, teollisuuden sivuvirtoja hyödyntävä BioFeed-teknologia on Redonon ydinosaamista. Sen pohjalta on syntynyt muun muassa kestävän panimon kiertotalousmalli, jossa biokaasulaitosten ja panimoteollisuuden sivuvirroista tuotetaan nestemäisiä lannoitteita, joita voidaan hyödyntää humalan kasvatuksessa. Redono on ollut mukana kehittämässä myös humalakasvien sisäkasvatustekniikkaa, joka mahdollistaa panimoille omavaraisen, tuoreen raaka-aineen saatavuuden ympärivuotisesti. Käytetty menetelmä perustuu vesiviljelyteknologiaan.

Laine kertoo, että teollisuuden sivuvirtoja ja niistä tuotettuja lannoitteita voidaan hyödyntää myös mikrolevien viljelyssä. Mikrolevät soveltuvat esimerkiksi superfoodiksi elintarviketeollisuuteen sekä kala- ja eläinrehun raaka-aineeksi. Erityisen kiinnostavaa on, että niitä voidaan käyttää teollisuudessa bioteknisessä vedenpuhdistuksessa ja tehokkaana hiilinieluna.  Kun käytettyä vettä voidaan puhdistaa ja kierrättää, veden tarve teollisuudessa vähenee.  

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Hankkeistaminen on ollut hyödyllistä

Redono on sittemmin saanut teknologisten ratkaisujensa kehittämiseen ja kaupallistamiseen rahoitusta myös Business Finlandilta ja Sitralta. Tällä hetkellä Laine rakentaa liiketoimintamallia, jonka pääasiakkaat ovat panimot ja biokaasulaitokset.

Laineen mukaan kehitysprojektien hankkeistaminen on ollut Redonolle hyödyllistä.

- Se on tuonut tekemiseen selkeyttä. Yhdessä rahoittajan kanssa on määritelty, mitkä ovat tekemisen tavoitteet ja miten niitä viedään eteenpäin esimerkiksi vuoden kuluessa. Se on ollut tärkeää samoin kuin se, että hankerahoitus on tuonut kehitystyöhän resursseja ja taloudellista tukea.

Laine kannustaa muitakin yrittäjiä tarttumaan hankerahoituksen tuomiin mahdollisuuksiin.

- Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä rahoittajiin ja esitellä, millaisia ratkaisuja yritykselläsi on hankkeeseen tarjota. Alkuun pääsee jo sillä, että laatii yhden A4:n, josta myöhemmin jalostuu isokin projektisuunnitelma. Olen itse saanut hanketoimijoilta aina hyvän tuen tekemiseen. Koskaan ei ole joutunut pärjäämään yksin, Laine sanoo.

 

Teksti: Krista Korpela-KosonenKuvat: Redono Oy

 

HYMY Uusimaa II -hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä.