Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kunta

Kannanotto: Porvoo tarvitsee elinkeinopäällikköä

Porvoon Yrittäjät ry:n kannanotto elinkeinopäällikön palkkaamiseen
Porvoon Yrittäjät ja elinkeinoelämä Porvoossa on jo pitkään toivonut, että kaupunkiin saataisiin vastuuhenkilö, jonka toimenkuva keskittyy puhtaasti elinkeinoasioihin.
 
Porvoon Yrittäjät ry on iloinnut siitä, että tämä resurssi on saatu kaupungin henkilöstösuunnitelmaan, mutta budjettivaiheessa se on toistuvasti poistettu.

Porvoon kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2021 elinkeinopäällikön virka ei nytkään ole mukana. Porvoon Yrittäjät ry näkee, että tämä virka olisi varsinkin nyt enemmän kuin tarpeellinen.

Porvoo on jo vahva yrityskaupunki, Porvoossa on asukaslukuun suhteutettuna eniten yrityksiä Suomessa heti Helsingin jälkeen. Kun kaupungin kaavoittama Nybyn teollisuusalue valmistuu se tuo kaivattua lisäystä ja tärkeää monipuolisuutta kaupungin tonttitarjontaan. Alue on pian valmis markkinoitavaksi ja tämän myötä odotetaan yrityskannan kasvavan ripeästi. Uuden alueen markkinointi asettaa samanaikaisesti lisähaasteita – kaupungilla pitää olla entistä paremmat valmiudet tarjota ketteriä ja asianmukaisia palveluita yrityksille, jotka joko haluavat kehittää ja laajentaa toimintaansa tai osoittavat kiinnostusta etabloitua alueelle uusina toimijoina.

Elinkeinopäällikkö täyttäisi jo vuosia ollutta aukkoa kaupungin ja elinkeinoelämän (yrittäjien) keskinäisen vuoropuhelun kannalta. Yrittäjille on tärkeätä, että palveluita saataisiin mahdollisimman paljon yhden luukun periaatteella. Tämä olisi elinkeinopäällikön keskeisiä tehtäviä sekä vuoropuhelu kaupungin ja yrittäjien välillä mutta myös sisäisesti virkamiesten välillä.

Elinkeinotehtäviä ei voi ulkoistaa ulkopuoliselle yhtiölle, se ei tuo sellaista palvelua, tehokkuutta ja vastuuta kuin kaupungin omassa organisaatiossa oleva elinkeinovastaava toisi.

Suurimmassa osassa naapurikunnistamme toimii elinkeinopäällikkö, vaikka kunnat ovat pienempiä ja yrityskanta on pienempi kuin Porvoossa.

Porvoo pärjää Suomen Yrittäjien teettämässä kuntabarometrissä huonosti ja kannaltamme olisi hyvä, jos nämä tulokset parantuisivat ja yrittäjät kokisivat, että Porvoossa kannattaa yrittää. Haluamme, että Porvoo on paitsi unelmien kaupunki elää myös unelmien kaupunki yrittää! Yritykset luovat palveluja, tunnelmaa, työpaikkoja ja verotuloja. Tähän kannattaisi myös Porvoon satsata ja saattaa elinkeinoasiat parempaan kuntoon!

Jos talousarvio hyväksytään esityksen mukaisesti Porvoon yrityspalvelut jatkuvat pirstaloituneina laadun kustannuksella. Uskomme ja toivomme, että päättäjillämme riittää viisautta tehdä korjaus talousarvioon tältä osin!

Koko Porvoon elinkeinoelämän puolesta,

Porvoon Yrittäjät ry,
hallitus
Gunilla Söderholm,
puheenjohtaja

 

Toimistotukku Talka