Etsi

Työmarkkinat

Työttömyyskassan jäsenyys on henkilöstöetu, ei syrjintää – Työttömyyskassan ja ammattiliiton jäsenyys eri asioita

Suomen Yrittäjät on ottanut kantaa Teollisuusliiton virheellisiin väitteisiin koskien työttömyyskassojen jäsenmaksujen maksamisesta sekä työsaartoa.

Työttömyyskassan jäsenmaksut ovat puhuttaneet pyhäntäläisen elementtivalmistaja Lapwallin ja Teollisuusliiton välisessä riidassa.

Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen uhkasi lauantaina sanomalehti Kalevassa Teollisuusliiton haastavan Lapwallin oikeuteen ja asettavan yrityksen saartoon. Liitto väittää, että Lapwall ohjaa työntekijöitään irtaantumaan ammattiliitosta ja liittymään yleiseen työttömyyskassaan sekä maksaneen 500 euron bonukset niille, jotka eivät osallistuneet lokakuun työsulkuun.

Yksi liiton syytös on, että Lapwall kohtelisi eriarvoisesti ammattiliittoon kuuluvia ja kuulumattomia jäseniään, koska Lapwall maksaa yleisen työttömyyskassan jäsenmaksut. Ammattiliiton jäsenmaksuja yritys ei peri ja tilitä liitolle vaan työntekijän on hoidettava maksut itse.

Suomen Yrittäjät on ottanut kantaa Teollisuusliiton virheellisiin väitteisiin. Työoikeudellisesti työttömyyskassan jäsenyydessä on kyse henkilöstöedusta, jonka käyttöönotosta ja siitä, mistä etu hankitaan, päättää työnantaja. Etu on tarjolla kaikille ja työntekijä voi valita, hyödyntääkö etua. Jos tämä päättää hyödyntää edun, hän voi toimittaa jäsenmaksun työnantajan maksettavaksi.

– Työttömyyskassan jäsenyys ja ammattiliittoon kuuluminen ovat eri asioita. Se, että työnantaja ei maksa liittojen työttömyyskassojen jäsenmaksua, ei ole syrjivää. Liittojen työttömyyskassoissa on ehtoja ja erisuuruisia jäsenmaksuja. Mahdollisuus kaikille avoimen työttömyyskassaan jäsenyyteen on kaikille sama ja syrjimätön vaihtoehto, Yrittäjien työmarkkina- ja työlainsäädäntöasioiden asiantuntija Atte Rytkönen sanoo.

Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kirjoitti aiheesta selventävän blogikirjoituksen vuoden 2018 keväällä. Hän toteaa, että ammattiliiton jäsenyys ei oikeuta työttömyysturvaan. Ammattiliittoon voi kuulua tai olla kuulumatta riippumatta siitä, kuuluuko työttömyyskassaan vai ei. Estettä ei ole myöskään sille, että ammattiliittoon järjestäytynyt työntekijä kuuluu yleiseen työttömyyskassaan (YTK) eli niin sanottuun Loimaan kassaan.

Voit lukea koko tekstin täältä.

Työehtosopimuksen yleissitovuus ei koske ay-jäsenmaksujen perintää

Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Yleissitovuus koskee siis työehtoja, kuten palkkausta, työaikaa tai vuosilomaa sekä työoloja koskevia määräyksiä, kuten esimerkiksi työpaikan pukeutumis- ja peseytymistiloja. Työehtosopimuksen toteuttamista koskeviin määräyksiin työehtosopimus ei ulotu. Näin ollen yleissitovuuden perusteella työehtosopimusta noudattava työnantaja ei ole velvollinen noudattamaan ammattiliiton jäsenmaksun perintää koskevaa määräystä.

Työsaarto ei estä työvoimapalveluita

Teollisuusliiton väitteissä on myös toinen väärinymmärrys ja se liittyy työsaartoon. Se on työtaistelutoimenpide, jossa yrityksen työntekijät jatkavat työntekoa, mutta muut toimijat, kuten tilausten toimittajat, eivät voi tehdä yrityksen kanssa yhteistyötä. Kalevan uutisessa kerrotaan, että työsaarrossa viranomainen ei voisi välittää yritykselle työntekijöitä tai ulkomaalaisten työlupia.

–Työsaarto ei tarkoita, etteikö viranomainen voisi välittää työvoimapalveluita, eikä yksittäinen liitto voi linjata sitä, millä tavalla viranomainen toimii. Viranomainen päättää sen, mitä palveluita se voi tarjota, ja sitä säätelee laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Lisäksi laissa nimenomaisesti sanotaan, että työriita ei vaikuta julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun, Rytkönen selventää.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi