Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

Kustannuksia lapsista tulisi jakaa työnantajilta yhteiskunnalle – parantaisi naisten työllisyyttä

Tuoreen kyselyn mukaan 42 prosenttia kansasta on valmis siihen, että lapsista koituvia kuluja siirretään työnantajalta koko yhteiskunnan vastuulle. 160 henkeä työllistävä hoiva-alan yrittäjä on samaa mieltä, koska vanhemmuuden kustannukset kuormittavat etenkin naisvaltaisia aloja.

Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n yrittäjä Anne Kangas sanoo vanhempainvapaiden tuovan ison kuluerän vuosittain.

– On hyvä, että Kelalta saa 2 500 euron perhevapaakorvauksen, mutta se ei kata kaikkia kuluja.

Itsekin kahden pienen lapsen äitinä Kangas tunnistaa perheen ja työn yhdistämisen haasteet.

– Lasten hankinta on täysin työntekijän oma iloinen asia. Kulujen tulisi kuitenkin jakaantua tasaisemmin yhteiskunnalle, ei työnantajalle, hän korostaa.

Kantar TNS teki mielipidemittauksen Suomen Yrittäjien pyynnöstä, pitäisikö lapsista koituvia kuluja siirtää työnantajalta koko yhteiskunnan vastuulle. Kyselyyn vastasi 1078 ihmistä.

42 prosentin mielestä kustannuksia pitää siirtää koko yhteiskunnan vastuulle, 32 prosentin mielestä ei. 26 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Työntekijä-äidin perhevapaasta aiheutuu työnantajalle keskimäärin noin 8 000 euron kustannus. Työntekijäisän perhevapaa maksaa työnantajalle keskimäärin noin 4 000 euroa. Näihin summiin sisältyy Kelalta saatava 2 500 euron perhevapaakorvaus, jonka rahoitus kerätään työnantajilta.

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä korostaa, että kustannusten jakaminen parantaisi naisten työllisyyttä.

– Vanhempainvapaiden suorat kustannukset kompensoidaan työnantajalle kohtalaisen hyvin. Mutta suurin kuluerä tulee sairaan lapsen hoitovapaasta, jota ei kompensoida, Hellstén sanoo.

Anne Kankaan mukaan sairaan lapsen hoitovapaan kulut ovat isot myös heidän yrityksessään.

– Työntekijöinä on paljon pienten lasten vanhempia, joten poissaoloja tietenkin tulee ja sijaisia tarvitaan.

Kangas sanoo, että vanhemmuuden kulut voivat etenkin pienissä yrityksissä olla suhteellisen isot.

– Pienessä yrityksessä voi puolet porukasta olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla tai kotona sairaan lapsen kanssa. Se on haastavaa ja voi aiheuttaa jopa kassakriisin.

Perhevapaan rahoitus verovaroista

Suomen Yrittäjät ei vastusta perhevapaita, mutta pitää kohtuuttomana, että niistä aiheutuvat kustannukset kaatuvat nykyjärjestelmässä niin suurelta osin yksittäisen työnantajan vastuulle.

– Perhevapaalla olevan toimeentulo tulee turvata, mutta rahoitus tulisi hoitaa verovaroista. Jos yrityksessä on huono kassatilanne, sen päälle tuleva työntekijän perhevapaa ja siitä aiheutuvat kustannukset saattavat kriisiyttää tilanteen, Hellstén sanoo.

Perhevapaiden palkallisuus ja siten tarve työnantajille maksettavaan kompensaatioon tulee työehtosopimuksista. Lainsäätäjän tahto on ollut, että vanhempainvapaat ovat palkattomia jaksoja, joiden ajalta työntekijän toimeentulo turvataan päivärahalla.

– Erityisesti yksittäiselle työnantajalle aiheutuvat kustannukset aiheutuvatkin isolta osin TES-järjestelmästä, ei lainsäädännöstä, Hellstén sanoo.

Hellstén muistuttaa, että kustannusten merkitys korostuu pienissä yrityksissä, joita valtaosa suomalaisyrityksistä on. Hänen mukaansa kustannusten tasaisempi jakautuminen yhteiskunnalle parantaisi myös nuorten työllistymistä.

Tiina Rantakoski

tiina.rantakoski (at) yrittajat.fi