Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Tapahtumatakuu tulee osaksi kustannustuen neljättä hakukierrosta – "Ei täytä alan tarpeita"

Tapahtumateollisuus ry pitää tuen kattavuutta heikkona. –Esitetty takuumalli kohdistuisi kapeasti pääasiassa festivaaleihin ja yksittäisiin suurtapahtumiin, vaikka toimialan liikevaihto ja työpaikat syntyvät laaja-alaisesta tapahtumatoiminnasta, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö on vihdoin tiedottanut tapahtumatakuun etenemisestä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on julkisuudessa lupaillut tapahtumatakuun julkistusta maaliskuussa, ja tapahtuma-alan toimijat ovat pitäneet maaliskuuta takarajana kesän suurempien tapahtumien tuotannon suhteen: joko perua tai jatkaa tapahtuman suunnittelua.

Aikataulu venähti huhtikuun puolelle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan tapahtumatakuu olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista. Tapahtumatakuu olisi osa kustannustuen neljättä hakukierrosta.

Kohteena isot kesätapahtumat

Tapahtumatakuu koskisi vain vakiintuneita tapahtumajärjestäjiä ja yleisötapahtumia, jotka jäjestetään kesä- ja elokuun välisenä aikana.

Vakiintuneita yleisötapahtumia voivat olla esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, joita ei järjestä ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana, sekä yleisölle avoimet hengelliset tapahtumat.

Esitys koskisi vakiintuneita, ammattimaisia yleisötapahtumien järjestäjiä ja näiden järjestämiä vuosittaisia, vähintään 200 hengen yleisötapahtumia. Tapahtumajärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttäisi muun muassa, että sillä olisi palveluksessaan palkattua henkilöstöä tapahtuman järjestämistä varten.

Ammattimaista toimintaa ei olisi esimerkiksi harrastustoimintana tai yhdistyksen varainhankintana järjestettävä pienimuotoinen tapahtumatoiminta. Tapahtumatakuu ei koske ympärivuotista tapahtumatoimintaa, kuten ympärivuotista esitys-, konsertti ja teatteritoimintaa tai sarjamuotoisia urheilutapahtumia.

Tapahtumajärjestäjän olisi hakemuksessaan ilmoitettava muun muassa tapahtuman suunniteltu kustannusarvio, tapahtumaan liittyvät alihankkijat ja niiden osuus kustannuksista ja selvitys aiemmasta, vakiintuneesta ja ammattimaisesta toiminnastaan tapahtuma-alalla. Korvauksen voisi saada vain ennakkoon ilmoitetuista ja toteutuneista kustannuksista.

Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, tapahtumatakuusta korvataan takuun saajalle kustannustukena ennakkoon ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 70 prosenttia.

Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1. kesäkuuta 2021, jonka jälkeen Valtiokonttori voisi alkaa myöntää tukia.

Jättää suuren osan toimialasta takuun ulkopuolelle

Tapahtumateollisuus ry toivoo lakiesitykseen vielä muutoksia ennen kuin se menee eduskunnan hyväksyttäväksi. Järjestön mukaan lausuntokierrokselle lähetetty esitys ei täytä alan tarpeita, vaan jättäisi perusteetta suuren osan toimialasta takuun ulkopuolelle. Lisäksi takuutuki kohdistuisi vain kesäkauden tapahtumiin ja erityisesti festivaaleihin.

Lausuntoja esityksestä voi jättää 7. huhtikuuta saakka.

– Alan edustajia on tavattu valmistelun yhteydessä ja saatu erilaisia viestejä kentältä. Toivomme myös alalta lausuntopalautetta, Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Mikko Huuskonen sanoo.

Lausuntopalautteen jälkeen se analysoidaan ja ryhdytään valmistelemaan hallituksen esitystä esittelyä varten.

Tarve varmistaa alan elinkeinotoiminnan elpyminen

Tapahtumateollisuus ry muistuttaa, että alalla toimii Suomessa 3200 yritystä. Yritykset palvelevat normaalisti suurta määrää erilaisia tapahtumia, joten mikään yksittäinen tapahtumalaji ei tarjoa riittävästi työtä toimialan yritysverkostolle. Nyt esitetty tapahtumatakuu kohdistuisi pääasiassa festivaaleihin ja kesän suurtapahtumiin, joiden työllistävä vaikutus on koko toimialaan nähden varsin kapea-alainen. Samalla tuen alueellinen kattavuus olisi heikko.

– Takuutuen tulee tarjota selkänoja varmistamaan toimialan uudelleen avautuminen ja laajan elinkeinotoiminnan elpyminen. Esitetty takuumalli kohdistuisi kapeasti pääasiassa festivaaleihin ja yksittäisiin suurtapahtumiin, vaikka toimialan liikevaihto ja työpaikat syntyvät laaja-alaisesta tapahtumatoiminnasta, Suomessa tällaista toimintaa ovat muun muassa kesäteatterit, urheilusarjat ja musiikkiklubit, jotka nyt eivät olisi lainkaan takuun piirissä, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen kertoo.

Takuutuen voimassaolo on ministeriön esityksessä rajattu 30.9. asti. Aikarajaus ei huomioi tapahtuma-alan tuotantojen valmistelun aikajännettä ja se ei myöskään kattaisi yhtä alan aktiivisimmista toimintakausista.

– Pelkän kesän kattava takuutuki olisi pitänyt säätää viimeistään tammikuussa. Edellytämme takuutuelta turvaa myös syyskauden tapahtumien varmistamiseen. Syksyllä ja alkutalvesta järjestetään paljon messuja ja yritystapahtumia sekä viihde- ja seminaaritapahtumia. Ne on saatava kattavasti takuutuen piiriin, puheenjohtaja Timonen vaatii.

 

Lue myös Tapahtuma-alan yrittäjä pelkää, että väärin kohdistuvat tuet alkavat ohjata alan toimintaa – "Päättäjät eivät ymmärrä alaamme ollenkaan"

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi