Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Taloushallinto

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laskumerkinnät

Seuraavat laskumerkinnät ovat arvonlisäverolain 209 e §:n mukaan pakollisia:

 • laskun antamispäivä
 • juokseva tunniste
 • myyjän arvonlisäverotunniste
 • ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa tai kun on kyse tavaroiden yhteisömyynnistä
 • myyjän ja ostajan nimi ja osoite
 • tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji
 • tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 • veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole huomioitu yksikköhinnassa
 • verokanta
 • suoritettavan veron määrä
 • merkintä myynnin verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverolain taikka arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen
 • ostajan verovelvollisuudesta merkintä ”käännetty verovelvollisuus”
 • ostajan laatimaan laskuun merkintä ”itselaskutus”
 • tiedot uusista kuljetusvälineistä
 • merkinnät ”voittomarginaalijärjestelmä-käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä-taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä-keräily- ja antiikkiesineet”
 • merkintä ”voittomarginaalijärjestelmä-matkatoimistot”
 • merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä
 • muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun

Merkinnät verottomuudesta, käännetystä verovelvollisuudesta ym. merkitään vain, jos kyse on tällaisesta myynnistä. On myös syytä huomata, että mikäli lasku ei sisällä edellytettyjä tietoja, se tulee korjata. Jos näin ei tehdä, ostaja saattaa menettää arvonlisäveron vähennysoikeuden.

 

 

Lisätietoa:

 

Päivitetty 19.1.2018

Kevennetyt laskumerkintävaatimukset Suomessa

Kaikkia edellä mainittuja laskumerkintöjä ei aina välttämättä tarvitse tehdä laskuun. Tämä mahdollisuus koskee määrältään vähäisiä laskuja (loppusumma enintään 400 euroa). Lisäksi kevennettyjä sisältövaatimuksia sovelletaan vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavissa olevassa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa. Kevennetyt laskumerkinnät ovat riittävät myös ravintola- ja ateriapalvelulaskuissa sekä henkilökuljetuslaskuissa, lukuun ottamatta edelleen myytäväksi tarkoitettuja palveluja, sekä pysäköintimittareiden ja muiden vastaavien laitteiden tulostamissa tositteissa. Vähittäiskauppaan rinnastettavaa myyntitoimintaa harjoittavat esimerkiksi kioski, suutari tai kampaamo.

Arvonlisäverolain 209 f §:ssä säädettyjä kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta tavaroiden yhteisömyyntiin (AVL 72 b §), tavaroiden kaukomyyntiin (AVL 63 a §) eikä sellaiseen toisessa EU-maassa tapahtuvaan tavaran tai palvelun myyntiin, josta ostaja suorittaa veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella (AVL 2 a § tai 9 §:ää vastaava säännös).

Laskuissa, joihin sovelletaan kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia, täytyy aina olla seuraavat tiedot:

 • laskun antamispäivä
 • myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus)
 • myytyjen tavaroiden määrä ja palvelujen laajuus sekä näiden laji
 • suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain
 • muutoslaskujen osalta viittaus alkuperäiseen laskuun sekä ne tiedot, joita laskulla muutetaan
 • Kevennetyn sisältövaatimuksen laskuissa on mahdollista ilmoittaa hinnat arvonlisäverollisina, jos suoritettavan veron määrä on merkitty. Veron perustetta ei siis tarvitse ilmoittaa.

Laskuissa saa myös olla enemmän tietoa kuin mitä arvonlisäverolain säännökset edellyttävät.

Laskun antamisen määräaika

Laskun antamiselle on määräaika tavaroiden yhteisömyynneissä sekä rajat ylittävien palvelujen myynneissä, joista ostaja on verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella toisessa EU-maassa. Tavaroiden yhteisömyyntejä koskeva lasku on annettava viimeistään tavaran toimituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden 15. päivänä. Jos palvelun myyntiin sovelletaan toisen EU-maan Suomea vastaavaa yleissääntöä (AVL 65 §), lasku on annettava viimeistään palvelun suorituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden 15. päivänä. Lasku katsotaan annetuksi ajankohtana, jolloin laskun laatija asettaa sen vastaanottajan saataville. Muiden kuin edellä mainittujen myyntien osalta laskun antamiselle ei ole asetettu arvonlisäverolaissa määräaikaa. Kirjanpitolain mukainen kirjausaika on neljä kuukautta kalenterikuukauden tai laskutusjakson päättymisestä.