Etsi

Hyvinvointi

Perheystävällisyys lisää hyvinvointia ja tuo lisäarvoa yritykselle - Haku pilottikokeiluun on auki!

Haluatko pitää huolta organisaatiosi työntekijöiden hyvinvoinnista? Hae mukaan pilottikokeiluun, josta saat tietoa ja työkaluja perheystävällisyyden, henkilöstön hyvinvoinnin sekä työmotivaation kehittämiseen. Haku on auki 4.8. asti.

Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma –hanke (LAPE) etsii pilottikokeiluun yrityksiä, jotka haluavat kehittää työpaikan perheystävällisyyttä, lisätä henkilöstön hyvinvointia sekä työmotivaatiota. Pilottikokeilu on yritykselle maksutonta ja toteutusajankohta 2017-2018.

Pienilläkin toimintatavoilla voidaan vaikuttaa isosti ja kokeilun myötä yritys saa tietoa sekä työkaluja konkreettisiin tekoihin. Pilottikokeilussa yritys pääsee mukaan Työterveyslaitoksen Työ@Elämä -perheystävällisen työpaikan kehittämisprosessiin sekä valtakunnalliseen kehittämis- ja oppimisverkostoon yhdessä muiden yritysten kanssa. Hae mukaan 4.8. mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/F6298D5071039B6B.par.

Perheystävällisyydellä tarkoitetaan toimintamallien soveltamista
Perheystävällisellä työpaikalla tarkoitetaan sellaisten käytäntöjen noudattamista, jotka auttavat työntekijöitä sovittamaan yhteen työelämää ja muuta elämää sekä lisäävät henkilöstön työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Onnistuminen työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa on kaikkien osapuolten etu ja vahvistaa luottamusta työelämässä. Esimerkkejä perheystävällisistä työpaikkakäytännöistä ovat muun muassa joustavuus työajoissa, etätyö, toimivat sijaisjärjestelyt ja hyvät käytännöt työhön palaamiseen.

Pilottikokeilusta yritys saa tietoa ja konkreettisia työkaluja
Mukaan osallistuva yritys pääsee mukaan Työ@Elämä –perheystävällisen työpaikan kehittämisprosessiin. Prosessi koostuu viidestä kokonaisuudesta: alkukartoitus koko henkilöstölle, johdon kick-off –työpaja, Työ@Elämä-esimiesvalmennukset, vertaisryhmävalmennukset sekä kehittävän arvioinnin työpaja. Kehittämisprosessin tavoitteena on osallistaa koko henkilöstö perheystävällisen toimintakulttuurin luomiseen, tukea johtoa ja esimiehiä yhteisen ymmärryksen ja toimintamallien luomisessa sekä toimintakulttuurin kehittämisessä. Lisäksi yritys pääsee mukaan valtakunnalliseen kehittämis- ja oppimisverkostoon, jonka kautta yritys saa vertaistukea sekä tietoa. Kehittämisprosessi sekä kehittämis- ja oppimisverkosto ovat yritykselle maksuttomia. Yritys voi halutessaan ostaa myös maksullisia asiantuntijapalveluita.

Perheystävällisyys lisää hyvinvointia ja tuo lisäarvoa yritykselle
Perheystävälliset toimintatavat pienentävät työkuormitusta ja lisäävät työntekijöiden työhyvinvointia sekä tasapainoa. Työntekijät ovat tyytyväisempiä, motivoituneempia ja sitoutuneempia työhönsä. Työntekijöiden hyvinvointi heijastuu palvelun laadun paranemiseen ja työn tuottavuus sekä tehokkuus kasvavat. Työpaikkaan sitoutunut ja työstä nauttivat henkilöstö on terveempi, poissaolot vähenevät ja vaihtuvuus vähenee.  Perhemyönteisyys on myös rekrytointivaltti uusia työntekijöitä palkattaessa.

Pilottikokeilu on yritykselle maksuton ja ajankohta 2017-2018
Pilottikokeiluun osallistuvien yritysten henkilöstölle tehdään sähköisellä lomakkeella alkukartoitus (mahdollisimman pian). Esimiehille järjestetään syksyllä 2017 johdon työpaja, jossa käsitellään kyselyn tuloksia sekä perheystävällisen työpaikan toimintakulttuuria. Näiden perusteella tehdään vuodelle 2018 jatkosuunnitelmaa, jossa määritellään millaista jatkotukea työyhteisölle on halutessaan tarjolla.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke, josta vastaavat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. LAPEn päätavoite on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Lue lisää: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Pilottikokeilun haun järjestävät yhteistyössä KSLAPE-Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi –hanke ja Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu.


HAE MUKAAN 4.8. MENNESSÄ TÄSTÄ
 

Yhteyshenkilöt:

Hanna Hämäläinen, muutosagentti, Keski-Suomi LAPE –kärkihanke
(vuosilomalla 3.-28.7.2017)
hanna.k.hamalainen@jkl.fi, p. 050 304 6670
 
Raija Harju-Kivinen, hankepäällikkö, Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke
raija.harju-kivinen@jkl.fi, 050 351 9249