Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Porin Yrittäjät ry:n kannanotto 13.11.2020: Perukaa veronkorotukset ja käynnistäkää yt-neuvottelut.

VERONKOROTUKSET EIVÄT OLE OIKEA TAPA SOPEUTTAA TALOUTTA PORISSA

PERUSTE     

Porin kaupungin ylin viranhaltija esitti elokuussa säästötoimena yt-neuvotteluja, joiden tarkoituksena oli kaupungin henkilöstökulujen vähentäminen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.8. kuitenkin jättää neuvotteluista pois henkilökunnan työaikaan, lomautuksiin ja irtisanomisiin perustuvat säästötoimet. Kaupunginvaltuusto siunasi hallituksen päätöksen. Kaupungin toimialajohtajat velvoitettiin etsimään säästöjä muilla keinoin Porin tulevan vuoden budjettiin. Leikkauslistojen säästöt eivät kuitenkaan osoittautuneet riittäviksi, joten kaupunginjohtaja esitti budjettiin 0,5 prosenttiyksikön korotusta. Tähän kaupunginhallitus vastasi korottamalla kuntaveroa vielä 0,25 prosenttia lisää, eli yhteensä 0,75% korotus. Porin kaupungin kiinteät kulut pitää saada matalemmalle tasolle koska se auttaa kaupungin taloutta tulevinakin vuosina. Verojen korottaminen auttaa vain hetkellisesti. Porin Yrittäjät ry vaatii, että veronkorotusten sijaan kaupungin tulee tehdä talouden pitkän aikavälin kestäviä ratkaisuja. Veronkorotukset iskevät porilaisten ostovoimaan ja vähentävät taloudellista toimeliaisuutta.

YRITYKSET  

Porissa toimivien yritysten johto ja henkilökunta käyvät jatkuvasti neuvotteluja lomautuksista ja jopa irtisanomisista. Näissä keskusteluissa tulee toistuvasti ilmi tasavertaisuuden puute yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Miksi me yksityisen sektorin toimijat ja työntekijät, jotka ylläpidämme verotuloillamme yhteiskuntaa, joudumme lomautetuiksi samalla kun kaupunki ja julkisen sektorin työnantajat eivät ole valmiita sopeuttamaan omaa toimintaansa vaan kaupungin työpaikat turvataan kovilla veronkorotuksilla? Veronkorotukset iskevät erityisen kovaa jo nyt lomautettuihin tai työpaikkansa menettäneisiin yksityisen sektorin työntekijöihin. Perään kuulutamme rakenteellisia muutoksia, joista syntyy kestävää tehokkuutta kaupungin rakenteisiin eikä vanhan paikkaamista veron korotuksilla.

ESITYS          

Porin Yrittäjät ry. kehottaa Porin kaupunginhallitusta ja kaikkia kaupunginvaltuutettuja perumaan veronkorotukset ja aloittamaan viipymättä täysimittaiset yt-neuvottelut kaupungin talouden sopeuttamiseksi ja näin toimimalla palauttamaan kaupunkilaisten usko edustukselliseen demokratiaan ja yrittäjien usko yrittäjämyönteiseen Poriin.

Porin Yrittäjät ry.

On Porin suurin elinkeinoelämän vaikuttaja noin 1400 yritysjäsenellään.
Porin Yrittäjien jäsenistö työllistää yrittäjät mukaan lukien yli 7500 työntekijää.
On 5.suurin Suomen Yrittäjien paikallisyhdistyksistä.

Lisätietoja Porin Yrittäjistä: www.porinyrittajat.fi

Porin Yrittäjät ry.Mikko Sundell                     Kari Varis                             Mikko Kivinen
puheenjohtaja                     varapuheenjohtaja            varapuheenjohtaja
puh. 0400 296 996              puh. 040 506 9855            puh. 044 547 2269

Katsojäsent