Etsi

Järjestö

Jäsenkyselyllä saatiin palautetta järjestötoiminnasta

Rauman Yrittäjien jäsenkyselyyn saatiin tänä vuonna vastauksia 120 kpl:tta eli hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Jäsenkysely uudistettiin täysin ja tällä kertaa keskityttiin kysymään tarkemmin yrittäjien palautetta yhdistyksen toimintaan ja tunnettuutta. Vastaajista 40% oli palvelualan - , 22% kaupan alan -, 11% teollisuuden -, 8% rakentamisalan  yrittäjiä. 16% ilmoitti alakseen muun esim. hyvinvointi-, hoiva-, media ja auto-ala. Vastaajista 39% on yksinyrittäjiä, 20 % työllistää 2-3 henkeä, 20% työllistää 4-9 henkeä, 13% työllistää 10-19 henkeä, 4% 20-49 henkeä ja 4% 50-99 henkeä.

KOULUTUSTOIVEET JA TAPAHTUMAT

Koulutustoiveita kysyttäessä kaksi selkeä ykköstä nousi esiin: Markkinointi ja sosiaalisen median työkalut. Näitä aiheita toivottiin selkeästi eniten. Kysyttyjä koulutusteemoja olivat myös taloushallinto, verotus, yrittäjän sosiaaliturva sekä jaksaminen.

Jäsenkyselyyn vastanneet olivat yrittäjäjärjestön tapahtumista käyneet eniten kuukausittain järjestetyissä aamukahvitilaisuuksissa ja koulutuksissa. Suurin este tapahtumiin osallistumiselle ovat omat ja yrityksen kiireet. Tapahtumatarjontaa kiitellään monipuoliseksi, mutta aikataulullisesti eivät aina sopivia.

Tärkeimmäksi viestintäkanavaksi toiminnan osalta jäsenet kokivat sähköisen uutiskirjeen ja sähköpostin.

MONIPUOLINEN TEHTÄVÄKENTTÄ EI OLE KAIKILTA OSIN TUTTU

Rauman Yrittäjät ry hallinnoi kaupungin keskusta-aluetta kaupungin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen nojalla. Sopimus on ollut voimassa vuodesta 2006. Yrittäjäjärjestön perinteisten tehtävien rinnalla on sopimukseen liittyen keskustan elävöittämiseen liittyviä töitä. Kysyimme jäsenistöltämme mitkä kaikki toiminnot monipuolisesta tehtäväkentästämme ovat heille tuttuja. Jäsenet tunnistivat hyvin tehtäviksemme yrittäjien edunvalvonnan, yhteistyön yrittäjäjärjestön eri tasojen kanssa, yhteistyön Rauman kaupungin kanssa, Osaava Rauma -lehden julkaisun, keskustan kehittämisen, Vuoden nuoren yrittäjän valinnan sekä Rakastunut Raumaan -tapahtumat. Sen sijaan vähemmän tunnettuja tehtäväkentästämme olivat yritysalueiden opastetaulujen - sekä banderollipaikkojen vuokraus, jäätelömyyntipaikkojen vuokraus, kauppatorin torivalvonta, pystykaffekojun ja terassialueiden vuokraus, alihankintamessuosasto ja kaupungin kanssa yhteistyössä kootun hankintafoorumin toiminta.

PALAUTE TOIMINNASTA

Yrittäjäjärjestön toimistolla työskentelee kaksi kokopäiväistä työntekijää ja huhtikuun alusta alkaen osa-aikainen kesän tapahtumiin keskittyvä työntekijä. Toimiston työpanos saa kiitettävän arvion suurimmalta osalta vastaajista, yli 80%:lta vastaajista. Yhdistystä yleisesti kiitellään aktiivisesta toiminnasta, hyvästä viestinnästä ja nopeasta reagoinnista. Palaute Rauman Yrittäjät ry:stä ja sen toiminnasta oli selkeästi positiivista. Toiminta mielletään jäsenlähtöiseksi, innostavaksi ja kokonaisuuden kiitellään toimivan hyvin. Negatiivisiksi asioiksi yhdistyksen toiminnassa koetaan liika keskittyminen kaupungin keskustaan, tiettyjen tapahtumien kalliit osallistumismaksut ja välillä esiin nouseva satakuntalainen ”kuppikuntaisuus”.

MIKÄ YRITTÄJIÄ HUOLETTAA

Kysyimme yrittäjien huolenaiheita ja suurimmaksi nousi selkeästi oma jaksaminen ja hyvinvointi. Tämän oli valinnut 63%:ia vastaajista. Kakkosena oli epävarmuus tulevaisuudesta (45%), kolmantena murheena asiakashankinta 41% ja neljäntenä talousvaikeudet (25%). Muihin huolenaiheisiin listattiin myös mm. osaavan työvoiman saantiin liittyvät ongelmat.

Yrittäjät kaipaavat omalta järjestöltään tukea ja apua yrittämisen alkuvaiheessa, työvoimapulan selättämiseen, koulutusten järjestämisessä, verkostoitumisessa, yhtenäisen Rauma-mielikuvan ja kaupungin vetovoiman lisäämiseen.

Rauman Yrittäjät ry:n hallitus haluaa tänä vuonna panostaa yrittäjien jaksamiseen ja hallitus on päättänyt jalkautua jäsenyrityksiin kysymään kuulumisia. Tavoitteena on kiertää jäsenyrityksiä toukokuussa ja keskustella yrittäjyyden haasteista kentän kanssa. Jäsenkyselyssä ideaan suhtauduttiin positiivisesti ja vajaat 60 yrittäjää kutsui hallituksen tervetulleeksi kylään.

TOIVEISTA OTETAAN KOPPI

Koulutustoiveisiin vastataan jo heti ensi kuussa, kun markkinointiin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyvä koulutus järjestetään toukokuussa. Tulevia tapahtumia pyritään muokkaamaan esiin tulleen palautteen pohjalta. Viime syksystä lähtien on kokoontunut Kontaktikahvit-nimen alla yksinyrittäjät/sivutoimiset yrittäjät – kahvi-iltoja on järjestetty jo neljä ja kiinnostus on ollut valtavaa. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjät ovat myös tavanneet ryhmänä parin vuoden ajan. Samaan tyyliin aiotaan toteuttaa tapaamisia myös muille yrittäjäryhmille. Jäsenkyselyssä kartoitettiin toiveita tällaisille toimiala/yrityksen kokoon perustuviin tapaamisiin ja kiinnostuneita oltiin mm. kuljetus-, matkailu-, käsityö ja ravintola-alalla.

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Sari Pettersson 044-7532680

puheenjohtaja Antti Simula 0500-591339

 

Rauman Yrittäjät ry on noin 730 raumalaisen yrityksen etuja ja yhteistoimintaa edistävä yhdistys. Olemme olemassa jäsenyrityksiämme ja näissä yrityksissä toimivia yrittäjiä varten. Toimimme heidän äänitorvena paikallisessa yrittämistä koskevassa päätöksenteossa sekä ajamme heidän etuaan. Toimintamme missio on parantaa yrittämisen toimintaedellytyksiä ja yrittäjien asemaa. Yhdistys perustettiin 1936 ja se on yksi Satakunnan Yrittäjät -aluejärjestön 26 paikallisyhdistyksestä ja maakunnassa toiseksi suurin paikallistoimija. Jäsenistömme koostuu suurimmaksi osaksi mikro- ja pk-yrityksistä